söndag 29 november 2015

Axon kids - kvartalsrapport Q3

eller - har det vänt nu?

Så var det dags igen. Axon kids har redovisat sin rapport för årets 9 första månader. Med tanke på alla spännande pressmeddelanden om nya distributörer och nya marknader så misstänker jag att det var ganska många som såg fram mot ökade intäkter och kanske till och med ett positivt resultat. Blev det så då?

Jaha. Omsättningen minskade och dessutom ett rejält minus i resultatet. Nu har man valt att inte redovisa resultat- eller balansräkningen och de enda siffror som redovisas i rapporten är ovanstående. Med andra ord så går det inte att läsa ut om man har flyttat kostnader och lagt det under  tex "Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande projekt". Det har man gjort tidigare och det skulle jag gjort nu också om jag var Tony Qvist. Kassaflödet kan man inte heller läsa ut av det här, men jag gissar att det är ganska ansträngt igen trots den alldeles nyss avslutade nyemissionen. 

Det har inte gått speciellt lysande på de tidigare kvartalen heller så nu ståtar man med en förlust på 2,6 Mkr på en omsättning av 17,8 Mkr vilket ger en negativ marginal på 14,6%. 

Jag har inte varit positiv till bolaget tidigare och ser egentligen ingen anledning att ändra mig nu. Jag ser ingen tydlig trend med ökande intäkter och resultatförbättringar i bolaget. Det finns inte heller någon tydlig säsongsvariation i resultat och intäkter. Det jag ser är ett frenetiskt arbete med att försöka få ut sina produkter på en massa olika marknader. Att lansera en produkt på en helt ny marknad kräver väldigt stora insatser och jag förstår inte hur bolaget ska klara av allt det med sin lilla organisation. Vidare ser jag inte att man har någon lönsamhet i verksamheten, snarare tvärtom att lönsamheten minskar. Ledningens tidigare grova prognosmissar gör mig oerhört tveksam till deras kompetens att driva bolaget.

Mina huvudsakliga anledningar att avstå bolaget:


  1. Varken omsättningsökning (annat än marginellt) eller resultatförbättring.
  2. Inget fokus på att vinna en marknad. Man arbetar alldeles för splittrat och på alldeles för många marknader.
  3. Tveksamhet till ledningen och deras förmåga till att ge prognoser för verksamheten och i och med det deras förmåga att driva företaget.

placera.nu finns det gott om personer med en helt annan åsikt om bolaget. Där fokuserar man oerhört mycket på framtiden och hur bra det ska gå när alla fina order trillar in. Jag tror att de har fel och tror inte på någon lönsamhet för Q4 2015 heller. Inte heller tror jag på någon lönsamhet under 2016 utan snarare fortsatta förluster i samma storleksordning som i år. Däremot tror jag på en ny nyemission under 2016. Kanske till och med så tidigt som under våren.

Det här är ett bolag för risktagare och troende. SÄLJ.


Inaktivitet

Eller - Ryktet om min död är starkt överdrivet

Det var längesedan jag skrev något på den här bloggen och det beror inte på att jag gått under jorden eller tappat intresset för aktier och börsen. Det finns en betydligt enklare anledning och det är mitt vanliga jobb. Jag är delägare i ett bolag och därmed även en del av företagsledningen. Just nu pågår ett ganska omfattande arbete med strategier och affärsidéer och även organisatoriska förändringar vilket har fullständigt slukat all min tid och framförallt energi. Nu ser jag ljuset i tunneln och hoppas kunna bli lite mer aktiv framöver.