måndag 27 april 2015

Viking Supply ships - första kvartalet

Eller - fd Transatlantic

Torsdagen 7:e maj redovisar Viking Supply Ships Ab (fd Transatlantic) sin delårsrapport för årets första kvartal. Efter namnbytet och informationen om att Christian W Berg blir ny VD har det hänt en hel del på aktiekursen. Senaste tiden har den harvat mellan 4-5 kr, men nu har den hållit sig över 5 kr ganska länge. Personligen har jag inte sett något nytt som förklarar kursrörelsen utan jag misstänker att det egentligen nu har blivit tydligare för marknaden att uppdragen i arktiska vatten har blivit den största delen av bolag (i alla fall sett till vinsten) och dessutom närmar sig en eventuell uppdelning av bolaget. Vidare har oljepriset gått upp en smula vilket självklart på sikt bör ge positiva effekter för VSS. Någon annan ny information har jag inte sett.

Hur kan det ha gått under Q1 då?
Ganska dåligt misstänker jag.

  1. AHTS-fartygen förefaller ha haft ganska bra beläggning så där tror jag att det har gått hyfsat. Q1 brukar vara en dålig period och det tror jag att det var i år också. Man har landat ett antal nya långa uppdrag vilket givetvis är bra, men de tror jag inte påverkar resultat i Q1 nämnvärt utan ger mer intäkter framöver.
  2. För PSV-fartygen verkar det ha varit katastrofalt dålig beläggning under Q1. När jag har kollat så har huvuddelen legat vid kaj hela tiden. Om man inte går back på PSV-fartygen i Q1 blir jag mycket förvånad. Här jobbar man med att hitta andra marknader och att man flyttar fartygen från Aberdeen kan nog vara ett bra första steg.
  3. För Transatlantic är det mycket svårare att få fram uppgifter om beläggning och lönsamhet. Min personliga gissning är att man i bästa fall gör ett nollresultat. Med tanke på att man bytt till större fartyg och faktiskt utökat några rutter så ser det ut som att det kan ha gått lite bättre än tidigare. Dessutom har man förhoppningsvis tagit alla "engångskostnader" för nedläggning och omställning under 2014. 

Personligen tror jag att Q1 i 2015 kommer att ge ett negativt resultat och jag misstänker att kursen kommer att falla en smula i samband med det. Om den går ned under 5 kr igen så kommer jag att plocka upp ett par aktier till. Jag har hållit mig ganska långt från köpknappen i år och de enda affärer jag hitintills gjort är att köpa 4900 Viking Supply Ships à 4,58 kr/st.

söndag 19 april 2015

Dedicare säljer sin norska assistansverksamhet

Eller - bra eller dåligt?
I fredags kom ett pressmeddelande om att Dedicare har sålt sin norska assistansverksamhet (Dedicare Assistanse AS), även kallad omsorg Norge. 8% av Dedicares omsättning försvinner i affären som ger en reavinst på 24 Mkr. Som jämförelse kan man titta på helårsresultatet för hela Dedicare för förra året (2014) som var 25,7 Mkr (efter skatt). Reavinsten var alltså inte så dålig. Speciellt in med tanke på att man bara haft verksamheten sedan 2011. Man fick rejält bättre betalt för den norska delen av sin omsorgsverksamhet än för den svenska som man sålde förra året i juni. När man sålde den svenska delen gav det bara en reavinst på 1,5 Mkr.

Totalt sett ser resultatet för 2015 för Dedicare ut att kunna bli ganska bra. 

Vem var det som köpte? Jo, en i alla fall för mig ganska anonym koncern som heter Humana med verksamhet i Sverige och Norge som är helt nischad på personlig assistans. Man har ganska liten verksamhet i Norge och verkar vilja expandera där så affären känns ganska naturlig.Bolaget ägs av ett riskkapitalbolag till 2/3 och resten av ledande befattningshavare i bolaget. Man gör ett rätt stort nummer av att man aldrig betalat ut vinst. 

Är det här bra eller dåligt då?
För 2014 omsatte omsorg Norge 41,8 Mkr och gjorde en vinst på 2,8 Mkr. Verksamheten har alltså en marginal på ca 6,7%. Som jämförelse omsatte vårdbemanning Norge 208 Mkr och hade ett resultat på 10,1 Mkr vilket ger en marginal på ca 4,9%. Vårdbemanning i Sverige har liknande siffror. Se grafer nedan. Totalt sett är alltså omsorg Norge en relativt liten del av Dedicare men en del som har haft riktigt bra marginaler. Skillnaden mot omsorg Sverige är slående. Däremot förefaller marginalen vara på väg ned så det kanske var rätt tillfälle att sälja av det nu?
Marknaden verkar tycka att det var toppen i alla fall. Kursen steg med 5% på en marknad där index gick ned 2%. För min egen del har jag inte en susning. Hur stor köpeskillingen egentligen var vet jag inte och därmed är det svårt att bilda sig en riktig uppfattning. En sak är i alla fall klar och det är att Dedicare fokuserar till 100% på vårdbemanning nu. Nu önskar jag bara att man fortsätter att expandera in i fler länder samtidigt som man plockar marknadsandelar i Sverige och Norge.

fredag 10 april 2015

Uppföljning Sandvik

Eller - det blev ju inte så pjåkigt

Under hösten 2014 köpte jag en del aktier i Sandvik och när jag gjorde en genomgång av bolaget i början av januari så såg det halvbra ut. Idag är kursen klart högre och jag ligger faktiskt runt 10% plus på hela mitt innehav i Sandvik. Det är roligt och trevligt när kursen går upp, men hur har det egentligen gått för bolaget? Mitt intresse är egentligen inte kortsiktiga rörelser i aktiekursen utan mer att försöka köpa bra bolag vid låga kurser så en 10%-ig uppgång är inte jätteviktigt för mig.

Jag fick hem den senaste koncernpresentationen i veckan och bläddrar man igenom den så ser allt givetvis fantastiskt ut. Alla affärsområden har unika produkter och oerhört nöjda kunder. Just det, det här är ju ett reklammaterial. Det man kan få ut av den är i alla fall hur företaget ar gått. Jag hade förhoppning om att man skulle göra ett helårsresultat på minst 4 kr/aktie och det slog man med råge. Resultat 4,79 kr/aktie och en utdelning på 3,50 kr/aktie vilket är samma utdelning som förra året men däremot nästan 20% bättre resultat än 2013. Orderingången och faktureringen minskade med 2% under 2014 jämfört med 2013. Bättre redovisning av resultatet kan man hitta här.För de olika delarna kan man konstatera att det är SMS (Sandvik Machining Solutions) som står för huvuddelen av vinsten. 34% av omsättningen och 54% av vinster i koncernen.


SMT har helt klart vänt och det är väldigt glädjande med tanke att hela affärsområdet stod på säljlistan för ett par år sedan. Inom Mining är det fortsatt tufft, minskande omsättning men något förbättrade marginaler. Construction har sämre resultat för 2014 än 2013, men med tanke på hur litet resultatet är i förhållande till affärsområdets omsättning så är skillnaden mer eller mindre felräkningspengar.Omsättning inom Venture har ökat och det beror (som jag förstår) till mycket stor del på köpet av Varel.

Totalt sett tycker jag att det ser ut som att man har vänt på skutan en smula. Fortsatta arbeten med neddragningar och effektiviseringar har kommunicerats och valutaeffekter går också i Sandviks väg. Frågan är om det fortfarande är köpvärt? Om man gissar på ett resultat på 5 kr/aktie för 2015 så ger det på dagens kurs ett PE-tal på 19. Det är inte billigt och det krävs rejäla resultatlyft för att motivera högre aktiekurser. Jag ser inte riktigt var de resultatlyften ska komma, trots effektiviseringar och valutaeffekter. Det räcker helt enkelt inte hela vägen fram. Direktavkastningen med årets utdelning ligger på 3,7% vilket är ok för mig, men inte mycket mer än så. För min del har jag handlat klart aktier i Sandvik i dagsläget. Om kursen går ned mot 80 kr igen är jag intresserad av att köpa mer, men annars får det vara bra.