fredag 27 februari 2015

Kvartalsvisa utdelningar

Eller - varför kommer stålarna bara en gång om året?Det har vid flera tillfällen debatterats ganska flitigt huruvida det är bra eller dåligt att de svenska börsbolagen ger sin utdelning vid ett tillfälle under våren. För oss som aktieägare är utdelningarna ganska koncentrerade till april och maj månad. Många jämför såklart med det amerikanska systemet med kvartalsvisa utdelningar från börsbolagen eller med olika typer av fonder (t ex EFTer) som kan dela ut varje månad (jag har absolut ingen som helst koll på dem så tänker inte gå in på dem). Vad jag kan få fram är vi i Sverige ganska ensamma om att göra på det här sättet även om det finns ett antal undantag (NCC, Atlas Copco, Astra Zeneca, Hemfosa, Husqvarna och Pfizer) som delar ut flera gånger om året. Vidare finns en uppsjö preferensaktier som delar ut oftare (en bra genomgång finns t ex hos petrusko eller xperimentinvest).

Varför delar de svenska bolagen bara ut vid ett tillfälle då?

För att ett aktiebolag ska kunna ge utdelning krävs det att bolagsstämman har beslutat om det. Det brukar vanligen ske vid årsstämman (som egentligen är fel namn, den ordinarie bolagsstämman är mer korrekt). Styrelsen ger ett förslag och bolagsstämman beslutar om det ska utföras enligt förslaget eller på något annat sätt. Nu kan man såklart ha fler bolagsstämmor under året och besluta om utdelning vid dessa också, men jag misstänker att många bolag anser att det är för mycket bök att ha flera bolagsstämmor under året. Det finns en uppsjö formkrav som ska uppfyllas för att stämman ska anses korrekt genomförd. Nu kan man såklart även vid stämman besluta om utdelningen och dela upp själva utbetalningen till flera tillfällen. Nu finns det en liten hake om man väljer att göra så. Vårt kära skatteverk anser att så fort man har beslutat att genomföra en utdelning så blir den skattepliktig. Oavsett om den verkligen betalas ut eller inte. Den här härliga bomben fick jag i knät av vår revisor när vi diskuterade just den här saken på företaget där jag är delägare. Kontentan av detta är att om bolaget sen drabbas av någon motgång som gör att man inte kan betala ut utdelningen så är man som aktieägare likt förbannat skattskyldig för den utdelning man aldrig fick. Visst är det kul? Det man kan trösta sig med är att skatten behöver inte betalas in förrän året efter. Visst känns det bättre nu?

Fördelar med t ex kvartalsvisa utdelningar
- mindre ansträngande för företagets likviditet
- teoretiskt mindre svängningar i börskursen när utbetalningarna blir mindre och sker vid fler tillfällen
- trevligt för aktieägarna som får kassaflöde från sina innehav vid fler tillfällen under året, vilket t ex kan vara bra för dem som planerar att leva på utdelningar under sin tid som pensionär.
- större flexibilitet för aktieägare som vill ha utdelningen innan de säljer sina aktier (känns ganska menlös, men ändå viktig för många)
- möjlighet för företagen att dela ut mer av vinsten varje år

Vad tycker jag då? Jag är absolut för att göra utdelningarna fler gånger under året av just skälen ovan. Personligen tror jag att kvartalsvisa utdelningar skulle göra att man vågar dela ut mer av vinsten varje år istället för att ha som buffert. Däremot vill jag vara riktigt säker på att man hanterar skattefrågan och formkraven på rätt sätt så att man inte får något surt efter. Det är även så att om bolaget behöver få in mer pengar i t ex en nyemission så har man skattat bort 30% av det som delades ut alldeles nyss (om man som privatperson inte har pengarna på ett ISK) och det vore ju synd.

torsdag 26 februari 2015

SEB C-aktien

För en tid sen tittade jag på SEB A- och C-aktien. En sak som jag inte visste var varför man införde C-aktierna. Ni hittade jag informationen på SEBs hemsida. Antingen var jag blind eller också har man lagt upp ny information. I vilket fall kommer rubbet här:

"För att underlätta utländskt aktieägande infördes C-aktien i slutet av 1980-talet. Handelsvolymerna för C-aktier är begränsade och C-aktien utgör bara 1,1 procent av SEB:s aktiekapital. Banken har därför utrett möjligheterna att skapa ett aktieslag, där A- och C-aktien får samma värde. Utredningen har visat att det finns betydande praktiska svårigheter att införa en sådan struktur.
Enligt den svenska aktiebolagslagen kräver ett förslag om att C-aktien skulle likställas med A-aktien att det stöds av två tredjedels majoritet av totalt antal röster och aktier och 90 procent av de vid bolagsstämman företrädda A-aktieägarna. Dessutom måste förslaget godkännas av ägarna till en majoritet av samtliga A-aktier. Anledningen till detta är att ett beslut av etta slag skulle leda till en viss utspädningseffekt för A-aktieägarna. På grund av et stora antalet aktieägare i SEB skulle det vara en utdragen och komplicerad process att uppnå ett sådant godkännande."
Slutsatsen kvarstår. Så länge priset för C-aktien är lägre än A-aktien så köper jag C-aktien. Om nu jag tycker att SEB som företag är köpvärt.

måndag 16 februari 2015

Axon kids helårsrapport

Eller - den här tar jag inte i ens med asbestshandskar
Då var det dags för Axon Kids helårsrapport. Det kan inte ha undgått någon att jag varit ganska tveksam till det här bolaget. Efter Q2-rapporten konstaterade jag att jag inte hade något förtroende för bolagets ledning och prognosen för helåret föreföll fullständigt omöjlig att infria. Q3-rapporten infriade tyvärr min oro för bolaget. Jag gissade på nyemission och den kom mycket riktigt i mitten av januari.

Så hur har det gått nu då? Hade jag äntligen fel?

Rapporten kan man hitta här.

"HELÅRET I SAMMANDRAG 
Periodens intäkter uppgick till 22 594 KSEK (20 715) 
Periodens resultat uppgick till -2 686 KSEK (-1 068) 
Resultat per aktie: - 0,42 SEK (-0,21) 

FJÄRDE KVARTALET SAMMANDRAG 
Periodens intäkter uppgick till 6 377 KSEK (2738) 
Periodens resultat uppgick till -943 KSEK (-1106) 
Resultat per aktie: -0,15 SEK (-0,21) 
Antal aktier: 6.400.000 stycken (5.190.000 aktier)"


Prognosen man la vid Q3-rapporten stämde hyfsat för omsättningen. Man gav ingen prognos på resultatet och det var väl tur det med tanke på att det gick back igen. Q4 innebar ingen omsättningsökning att tala om jämfört med Q3 (6,377 Mkr jämfört med 6,145 Mkr vilket ger en omsättningsökning på rejäla 3,8%). Totalt sett har alltså bolaget nu redovisat ett resultat om MINUS 2,7 Mkr istället för prognosen på + 4,5 Mkr när man noterade bolaget. Ett ganska hårresande prognosfel på 7,2 Mkr på en omsättning om 22,6 Mkr. Noterbart är även att man lagt in en post om 967 tkr för uppskjuten skatt och att man även avsatt 435 tkr för aktiverat arbete för egen räkning. Tittar man kassaflödesmässigt så har det inte gått så bra som -2,7 Mkr utan avsevärt sämre. 

Positiva hurrarop finns det givetvis gott om: 
 • Nytt säljbolag i Kina som ger en prognos om kraftigt ökad försäljning. 
 • Avtal slutet med ICA där Axonkids inkluderas i deras satsning med att bygga upp interna barnbutiker i sina Ica Maxi butiker.
Jag är skeptisk. Ledningens prognoser har hitintills inte varit något som imponerat på mig. Det nya säljbolaget i Kina är jag MYCKET tveksam till. Det ska alltså arbeta över hela Kina. I ett bolag. Det är samma sak som att säga att man tecknat avtal med ett bolag för att starta upp en ny verksamhet i hela Europa. Det skiljer rätt mycket mellan de olika länderna i Europa och likaså i Kina.

Jag tror att förlusterna kommer att fortsätta under 2015. Jag tror inte heller att nyemissionen nu i vår kommer att räcka till. Ytterligare en nyemission, preferensaktier eller liknande kommer att komma under året, gissningsvis till hösten.

Hur i hela friden kursen kan ligga på 9,10 kr övergår mitt förstånd.

Sälj. 

Rederi AB Transatlantic Q4-rapport

Eller - hur gick det här då?

I förra veckan redovisade Rederi AB Transatlantic (RABT) sin Q4-rapport och därmed årsrapport. Med tanke på att min position i RABT är mitt absoluta största spekulationsinnehav så var jag mycket nyfiken på hur det skulle gå. Q4 har historiskt sett inte varit en jättebra månad för Viking Supply Ships (VSS) som är den del av koncernen som faktiskt levererat någon vinst de senaste åren. 

Från delårsrapporten:
"Fjärde kvartalet 2014
 • Nettoomsättningen uppgick till 794 MSEK (661)
 • Resultat före kapitalkostnader, EBITDA, uppgick till 260 MSEK (71)
 • Operativt resultat före skatt uppgick till 122 MSEK (-24)
 • Resultat före skatt uppgick till 113 MSEK (-185)
 • Resultat efter skatt uppgick till 108 MSEK (-203)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,6 SEK (-1,7)

Januari – december 2014
 • Nettoomsättningen uppgick till 3 190 MSEK (2 925)
 • Resultat före kapitalkostnader, EBITDA, uppgick till 695 MSEK (270)
 • Operativt resultat före skatt uppgick till 296 MSEK (-137)
 • Resultat före skatt uppgick till 217 MSEK (-321)
 • Resultat efter skatt uppgick till 200 MSEK (-359)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 1,2 SEK (-3,2)"
Med tanke på hur dåligt det har gått tidigare var det här ett riktigt bra resultat. I alla fall om man tittar snabbt på resultatet. Man jobbar fortfarande på att dela upp koncernen i två separata delar (VSS och Transatlantic) och om man tittar på de olika delarna så får man fram följande.

Transatlantic


Transatlantic fortsätter att gå back. Bättre än förra året, men sämre än Q3.

För övrigt så har ett stort avtal sagts upp för RORO-trafik och av den anledningen har man själva sagt upp två fartyg på time charter. Man har även sålt ytterligare ett fartyg (TransForte) och aviserat att man kommer att lägga ned verksamheten i Antwerpen. Hur man än ser på det så krymper denna del av koncernen. Den stora frågan är om det kommer att finnas något kvar när man har krympt färdigt. Personligen anser jag att det är bra att man tar rejäla tag i verksamheten och gör sig av med olönsamma delar. Krisen i den här delen av RABT har varat länge och det är ingen idé att tro att konjunkturen kommer att hjälpa till. Nytt management vågar förhoppningsvis ta nödvändiga åtgärder. Hitintills ser det ut som att man har börjat i rätt ände. Om det räcker vet jag inte.

Baltic Dry index ger inte heller rolig läsning. Även om det inte egentligen berör Transatlantics Östersjöverksamhet så ger det en fingervisning om transportbehovet till sjöss.


Viking Supply Ships

Viking Supply Ships har fått två rejäla uppsägningar av pågående avtal vilket starkt påverkar intjäningsmöjligheterna för 2015 för AHTS-fartygen. Att de skulle behöva gå på spotmarknaden på Nordsjön Q4 och Q1 är ingen nyhet, men nu finns det risk att de även får göra det under Q2 och Q3 2015. Med tanke på oljepriset förefaller marknaden på Nordsjön för AHTS-fartyg vara mycket tuff nu. Enligt årsrapporten har 4 av 8 AHTS-fartyg kontrakt under 2015.  Positivt är däremot att man fått avbokningsersättning för de uppsagda avtalen. 

För PSV-fartygen ser det dåligt ut. Inga fasta kontrakt och spotmarknaden i Nordsjön förefaller inte vara något att hänga i julgranen. Som lök på laxen har konsultuppdraget för Kara sea sagts upp för 2015 även om det tydligen avlöpte till kundens belåtenhet för 2014.

Hur bra var resultat för Q4 då?
Vid en första anblick är givetvis 108 Mkr efter skatt ett riktigt bra resultat. Tittar man på helårets 200 Mkr så motsvarar det ett resultat på 1,2 kr/aktie vilket ställt mot dagens kurs på 4,38 kr/aktie ger ett PE-tal på 3,65. Klockrent köp? Inte direkt. Risken i aktien är fortfarande skyhög. Dessutom ingår i Q4-resultatet hela avbokningsersättningen för 5 AHTS-fartygs långtidskontrakt. Jag hittar ingen uppgift om storleken i rapporten men obekräftade källor (hej Guldkungen) gör gällande att det kan ha varit så mycket som 165 MNOK. Om det stämmer så är resultatet inget vidare igen. Dessutom åkte man på en valutasmäll i VSS på 62MNOK. Jag antar att det är dollarförstärkningen och försvagningen av den Norska kronan som ligger bakom det.

Sammanfattningsvis så är risken fortfarande hög.
- Få långtidskontrakt för VSS
- kraschen i oljebranschen påverkar produktionen i Nordsjön och troligen ännu mer i Arktis.
- Svag transportmarknad i Östersjön för Transatlantic

Finns det någon anledning att äga den här aktien?
Ja, om man tror att ledningen klarar av följande:
- hitta nya uppdrag i Arktis inom VSS
- krympa ned Transatlantic tillräckligt mycket för att börja göra vinst
eller att oljepriset går upp igen. I annat fall finns det ingen anledning att äga eller köpa den här aktien.

Min insats i bolaget ståtar med en fet förlust på 23%. Är det dags att realisera förlusten och gå vidare eller ska jag härda ut? Tiden får utvisa det.

torsdag 5 februari 2015

Dedicare delårsrapport och årsrapport

Eller - bättre än jag trodde

Idag redovisade Dedicare sin delårsrapport för Q4 och därmed även helårsrapporten. Jag var mycket hoppfull inför helåret och hoppades på ett bra sista kvartal

"Om man ska fortsätta att gissa så tror jag att det kommer att fortsätta gå bra även i Q4. Sista kvartalet har historiskt varit ett sämre kvartal för Dedicare med både lägre omsättning och sämre marginaler. Jag ser ingen anledning att det skulle vara annorlunda i år. Av den anledningen tror jag att man kommer att ha en omsättning på ca 120 Mkr och en marginal på 4,5% vilket ger ett rörelseresultat på ca 5,4 Mkr. Under Q3 hade man 1,3 Mkr i finansiella poster och vad jag kan se har man inga skulder kvar. Den punkten kan kanske bestå av valutakursförändringar. I vilket fall är det inte otroligt att det blir någon kostnad. Lägger man sedan till skatten så kan Q4s resultat landa på 4 Mkr.

Min okvalificerade gissning blir alltså helt ovetenskapligt att Dedicare på helåret 2014 gör ca 22 Mkr vilket motsvarar ca 2,46 kr/aktie (räknat på 8 917 706 A och B aktier). Därpå lägger vi till de 31 örena för Dedicare Assistans och landar på 2,77 kr/aktie."  


Hur gick det då? Jo, jag var återigen alldeles för blygsam i mina gissningar. Rapporten kan man hitta här.

"Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. 
 • Intäkterna uppgick till 146,1 MSEK (119,5), ökning med 22,3 %
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,8 MSEK (3,3), rörelsemarginal 6,7 % (2,8%)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,7 MSEK (3,2)
 • Periodens resultat uppgick till 7,9 MSEK (2,7) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,9 MSEK (4,1) 
 • Resultat per aktie 0,89 SEK (0,31) "
Bra mycket bättre än jag trodde alltså. Bättre marginal än jag trodde och avsevärt mycket bättre än förra året. Omsättningen var också mycket högre. Däremot var rörelsemarginalen lägre än i Q3. 

Vad beror resultatförbättringarna på?
Det är mer eller mindre samma skäl som för Q3. Alla delar går bättre än 2013, speciellt vårdbemanning Sverige som ökade med 41%.

Helårsresultatet
Helåret gav 25,7 Mkr (efter skatt) för kvarvarande verksamheter. Detta är alltså exkl Dedicare Assistans som såldes förra året. Lägger man till resultat för detta hamnar helårsresultatet på 27,6 Mkr vilket är bra mycket bättre än de 9,2 Mkr som man redovisade för 2013. Utslaget per aktie blir detta 2,88 kr/aktie för kvarvarande verksamhet och om man tar med Dedicare Assistans 3,18 kr/aktie. 

Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 2,40 kr/aktie (1,10 kr/aktie 2013). En riktigt bra utdelningshöjning på 118%. Svårt att klaga på det som aktieägare, däremot noterar jag att man återigen är ganska långt ifrån målet att dela ut 50% av resultatet. 

Framtiden?
Skattetvisten i Norge är ännu inte löst och första instans dömde till Dedicares nackdel. Som jag tolkar rapporten är den totala risken 4,4 MNOK varav man redan avsatt 1,0 MNOK i Q4. Dedicare kommunicerar stor tilltro till att man ska gå segrande ur den här tvisten. Jag är mer skeptisk. 

För övrigt verkar det som att alla delar växer fast med lite olika hastigheter. Den marknad som Dedicare verkar inom växer i både Sverige och Norge och bolaget själv anser sig växa snabbare än marknaden (dvs att man tar marknadsandelar). Man redovisar även att de nya avtal som tecknats har högre lönsamhet än tidigare och onekligen förefaller det var så om man tittar på resultatet. Det som egentligen är mest intressant (tycker jag) är om man lyckas expandera till fler marknader.

Värdering
Om man kan fortsätta växa så skulle jag påstå att aktien fortfarande är köpvärd trots dagens kursutveckling. I skrivande stund står den i 34,40 kr. Förhoppningsvis faller den tillbaka en smula så att jag kan fylla på med fler. Jag trodde och hoppades att den skulle falla tillbaka till runt 22 kr efter förra rapporten, men det hände aldrig och jag fick bita ihop och handla på 26,40 kr och 26,80 kr. Vi får se om jag köper fler eller inte.

Edit 2015-02-07: Idag har aktien 663 ägare hos Avanza.

onsdag 4 februari 2015

Fabeges rapport

Eller - jag hade fel!


"Fastighetsbolaget Fabeges hyresintäkter uppgick till 522 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2014 (514).
Driftöverskottet uppgick till 365 miljoner kronor (340) och förvaltningsresultatet blev 174 miljoner (152).
Kvartalets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 570 miljoner kronor (147) och för derivat uppgick de orealiserade värdeförändringarna till -96 miljoner (-55).
Efter skatt summerade Fabeges resultat till 910 miljoner kronor (79) och per aktie till 5:51 kronor (0:48).
En utdelning om 3:25 kronor per aktie föreslås för helåret 2014 (3:00)."
Kopierat från placera.se. Hela rapporten finns att läsa här.


Jag trodde inte att de skulle höja utdelningen i år. Man får lyfta på hatten för Swedbank som hade helt rätt i sin bedömning av utdelningen i år.

Totalt sett har Fabege gjort 10,51 kr/aktie för 2014 vilket kan jämföras med 9,26 kr/aktie för 2013.