lördag 28 maj 2016

Axon kids - Q1 år 2016

Eller - men nu har det väl äntligen vänt?


För några veckor sedan släppte Axon Kids sin delårsrapport för första kvartalet i år. Jag har varit ganska negativ till företaget under en lång tid och inte ens varit i närheten av att köpa några aktier i bolaget. Så här avslutade jag sist jag tittade på bolaget.

"På placera.nu finns det gott om personer med en helt annan åsikt om bolaget. Där fokuserar man oerhört mycket på framtiden och hur bra det ska gå när alla fina order trillar in. Jag tror att de har fel och tror inte på någon lönsamhet för Q4 2015 heller. Inte heller tror jag på någon lönsamhet under 2016 utan snarare fortsatta förluster i samma storleksordning som i år. Däremot tror jag på en ny nyemission under 2016. Kanske till och med så tidigt som under våren."

Jag fick rätt om Q4 år 2015, men hur gick det i Q1 år 2016? Rubrikerna var oerhört positiva och många var glada över att bolaget äntligen redovisade ett positivt rörelseresultat. Det är ju kul och faktiskt klart bättre än jag hade trott, MEN bolaget går fortfarande back. I alla fall om man inte tror att räntor och skatt är något som inte behöver betalas i verkligheten. Så här redovisar man sitt resultat: 

"FÖRSTA KVARTALET SAMMANDRAG

  • Kvartalets intäkter uppgick till 9 398 KSEK (6 146)
  • Kvartalets rörelseresultat uppgick till 33 KSEK (-1 329)
  • Kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till -100 KSEK (-1 179)
  • Kvartalets resultat per aktie: -0,01 SEK (-0,16)
  • Antal aktier: 8.200.000 stycken (7.200.000 aktier)"
Notera att man alltså fortfarande går back, fast denna gång bara med 100 tkr för första kvartalet. Jag tror faktiskt att det är det bästa resultat man någonsin gjort för ett kvartal. Nu är den stora frågan om det här verkligen kan stämma. Enligt den här rapporten har man alltså finansiella kostnader på bara 133 tkr under första kvartalet. Det är lägre än man har haft tidigare. För år 2015 låg det på ca 190 tkr/kvartal. Man har alltså lyckats sänka sina räntekostnader ganska ordentligt. Jag antar att det beror på alla nyemissioner som man har gjort. Med tanke på hur lite information som finns i delårsrapporten är det mer eller mindre omöjligt att se om man har flyttat pengar på något fiffigt sätt (t ex genom aktiverat arbete för egen räkning). 
Den kanske största och, i mitt tycker, viktigaste nyheten är att man har bytt VD. Saxat ur delårsrapporten:

"Axonkids har under kvartal 1 genomgått ett byte av VD till Daniel Johansson. Tidigare VD Tony Qvist kommer att finnas kvar i organisationen som försäljningschef."


Utan att veta något om den nya VD:n så tycker jag att det här är riktigt bra. En VD som under så lång tid inte lyckats nå lönsamhet tror jag inte kommer att lyckas vända i framtiden heller. Bytet var både nödvändigt och bra. Olika personer har olika styrkor och Hr Qvists styrkor kanske ligger inom försäljning och produktframtagande och då kanske det här är rätt plats för honom? 

Kommer hr Johansson lyckas vända bolaget till vinst? Kommer jag äntligen att få fel om bolagets lönsamhet? Vi lär se under året. Jag ska villigt erkänna att det faktiskt vore kul om man får ihop sin affär och lyckas vända till lönsamhet. Är det köpläge då? Inte för mig i alla fall. Jag vill se att man får ihop en lönsamhet innan jag funderar på det. Tidigare prognoser har varit uppseendeväckande dåliga från bolagets ledning så man har ingenting att gå på för framtiden. Dessutom kommer det att ta många år med lönsamhet innan man lyckas betala tillbaka aktieägartillskott och lån och först därefter blir det tal om utdelning.

söndag 1 maj 2016

Dedicare - årets första kvartal

Eller - har tillväxten avstannat?

I veckan släppte Dedicare sin delårsrapport för första kvartalet år 2016. Dedicare är ett intressant bolag och jag har följt det under en tid. I år hade jag tänkt gå på årsstämman för att känna av stämningen och framförallt för att få höra VD berätta om framtiden. Tyvärr kom det arbetsrelaterade saker emellan så det blev inget med det, tråkigt nog, så jag får nöja mig med att läsa delårsrapporten istället.

Hur gick det då?
I ett ord - sådär.

En marginell omsättningsminskning jämfört med föregående år.
En marginell marginalförsämring jämfört med föregående år.
En marginell resultatförsämring jämfört med föregående år.
Bättre kassaflöde jämfört med föregående år.

Eller för att använda de ord bolaget själv redovisade (som man kan läsa här):

"PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS
Rörelsens intäkter 135,2 MSEK (135,6) 
Rörelseresultat 9,8 MSEK (9,9) 
Rörelsemarginal 7,2 % (7,3) 
Resultat efter finansiella poster 9,6 MSEK (9,7) 
Periodens resultat 7,4 MSEK (7,5) 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4,7 MSEK (-3,0)
Resultat per aktie före och efter utspädning 0,82 SEK (0,84)"

Inget att hänga i julgranen alltså även om det fortfarande är ett bra resultat. Om man tittar närmare på rapporten så ser man att omsättning och resultat i Sverige växer (+5,7%) och att Norge minskar (-14%) Resultatmässigt så håller man kvar resultatet i Norge och har alltså lyckats öka marginalen medan man i Sverige har minskade marginaler.

”Den svenska marknaden för vårdbemanning har varit god under första kvartalet 2016. Intäkterna från den svenska verksamheten ökade med 5,7 % jämfört med samma kvartal förra året. Enligt Arbetsförmedlingen har bristen på vårdpersonal aldrig varit större i Sverige. Bristen på vårdpersonal har bidragit till högre löner vilket pressat marginalerna.".....”Bristen på vårdpersonal i grannländerna Sverige och Danmark i kombination med lågkonjunktur i Norge och en försvagad norsk krona har gjort det svårare att rekrytera sjuksköterskor från Sverige.” säger Stig Engcrantz, VD för Dedicare.

Det här får jag inte riktigt att hänga ihop. Marginalen i Norge har ju faktiskt ökat och inte minskat. Mer intressant är kanske att största delen av tillväxten i Sverige kommer från den nystartade Socionomverksamheten. Man har också startat ett nytt affärsområde inom padagogbemanning inom förskola och skola.

Nu har jag roat mig att jämföra Dedicares konkurrent NGS group som föredömligt särredovisar en hel del i sin delårsrapport, men tyvärr inte Norge och Sverige för vårdbemanning. Nu redovisar man Norge som land för sig och vad jag kan se har man ingen annan verksamhet än vårdbemanning i Norge så jag har stoppat in de siffrorna nedan och antagit att hela omsättningen i Norge är vårdbemanning.

NGS
Omsättning vårdbemanning: 123,9 Mkr (113,6 Mkr) +9,0%
Resultat vårdbemanning: 9,5 Mkr (10,4 Mkr) -8,7%
Rörelsemarginal vårdbemanning: 7,7% (9,2%)
Omsättning vårdbemanning Sverige: 118,4 Mkr (104,2 Mkr) +13,6%
Resultat vårdbemanning Sverige: ?
Rörelsemarginal vårdbemanning ?
Omsättning vårdbemanning Norge: 5,4 Mkr (9,4 Mkr) -42,6%

Dedicare
Omsättning vårdbemanning: 135,2 Mkr (135,6 Mkr) -0,3%
Resultat vårdbemanning: 9,8 Mkr (9,9 Mkr) -1,0%
Rörelsemarginal vårdbemanning: 7,2% (7,2%)
Omsättning vårdbemanning Sverige: 99,4 Mkr (94,1 Mkr) +5,6%
Resultat vårdbemanning Sverige: 8,0 Mkr (8,1 Mkr) -1,2%
Rörelsemarginal vårdbemanning Sverige: 8,0% (8,6%)
Omsättning vårdbemanning Norge: 35,7 Mkr (41,5 Mkr) -14,0%

Vilka slutsatser kan man dra av det här då? 
Både NGS och Dedicare växer alltså i Sverige och krymper i Norge. Jag gissar att NGS gör ett dåligt resultat i Norge med tanke på hur mycket omsättningen har krympt. Troligen håller de uppe lönsamheten i Sverige och det är inte omöjligt att hela resultattappet kan härröra från Norge. Man kan också se att NGS växer snabbare än Dedicare i Sverige och dessutom har bättre marginaler. 

Billigt eller dyrt?
Nu har man avskilt utdelningen om 4,0 Kr/aktie och senast betalt för Dedicares aktie var 43,80 kr. är det dyrt eller billigt? Billigt är det i alla fall inte. Jag tror att man kan göra 3,00-3,50 kr/aktie i vinst under 2016 vilket då skulle motsvara ett p/e-tal på 12,5-14,6. Om man jämför NGS så värderas den på förra årets vinst till p/e 12,7. Då ska man också komma ihåg att NGS växer snabbare än Dedicare, i alla fall detta kvartal. I mitt tycke är Dedicares aktie för dyr för att köpa, men inte katastrofdyr så att man borde sälja. Över 50 kr så är det däremot dags att sälja.