torsdag 30 oktober 2014

Rederi AB Transatlantic - Q3-rapport

Eller - nu verkar det faktiskt ha vänt

Idag redovisade Rederi AB Transatlantic (RABT) sin delårsrapport för 3:e kvartalet. Jag var ganska spänd på hur det skulle gå med tanke på att man nu tagit ganska rejäla grepp inom Transatlantic och Q3 traditionellt har varit det bästa kvartalet för Viking Supply Ships. Hur gick det då?

Jodå, man redovisade vinst även för 3:e kvartalet och det var länge sen RABT gjorde det för två kvartal på raden.

 
OBS att grafen ovan redovisar operativt resultat (dvs resultat före skatt och omstruktureringskostnader).
 
"Jul-september 2014
· Nettoomsättningen uppgick till 930 MSEK (753)
· Resultat före kapitalkostnader, EBITDA, uppgick till 302 MSEK (108)
· Operativt resultat före skatt uppgick till 183 MSEK (49)
· Resultat före skatt uppgick till 177 MSEK (44)
· Resultat efter skatt uppgick till 170 MSEK (43)
· Resultat efter skatt per aktie uppgick till 1,0 SEK (0,4)


Januari – september 2014
· Nettoomsättningen uppgick till 2 396 MSEK (2 264)
· Resultat före kapitalkostnader, EBITDA, uppgick till 435 MSEK (199)
· Operativt resultat före skatt uppgick till 174 MSEK (-113)
· Resultat före skatt uppgick till 104 MSEK (-136)
· Resultat efter skatt uppgick till 92 MSEK (-156)
· Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,6 SEK (-1,4)"


Hur fördelar sig intäkterna då?

 

Inte helt oväntat är det Viking Supply ships som tjänar pengar. Transatlantic går precis plusminusnoll vilket för mig är ett bra resultat jämfört med vad man gjort tidigare.

Det är ganska uppenbart att det är Viking Supply Ships som kan komma att leverera vinst framöver också. Den delen är givetvis utsatt för en rejäl risk med tanke på att man arbetar mot oljeindustrin och gärna i farvatten utanför Ryssland. Här kan det hända precis vad som helst.

Transatlantic får nog fortsätta att gneta på och jaga kostnader på alla håll för att få ihop sin verksamhet. Svaveldirektivet lär vara en utmaning inför 2015. Ett stort RORO-avtal har man precis tappat och min gissning är att man försökte föra över de ökade kostnaderna för fartygsbränsle på kunden och att det inte gick så bra.

Enligt rapporten jobbar man vidare på delningen av koncernen i två separata bolag och så ser det ut om man läser om moderbolaget. Min tro är att Christen Sveas är väldigt sugen på att dela bolaget och särnotera Viking Supply Ships (i Norge?) för att få ut värdet i det bolaget. Det lär inte gå innan Transatlantic kan stå på egna ben och dit är det nog ganska långt. Min gissning är att det inte blir något av det förrän tidigast slutet av 2015 men mer troligt under 2016.

Hur ser värderingen ut?
Eget kapital är enligt delårsrapporten 2 443 Mkr (2 388 per 31 dec 2013). Baserat på 177 444 318 aktier ger det ett eget kapital per aktie på 13,8 kr. Det kan man jämföra med dagens kurs som just nu är 6,90 kr/aktie. Marknaden värderar alltså fortfarande RABT en bra bit under eget kapital. I vanlig ordning kan man fundera på hur eget kapital ser ut också (vad är omsättningsbart etc). Med tanke på att man hitintills i år gjort 0,6 kr/aktie i vinst efter skatt så ser PE-talet ganska attraktivt ut också. Jag tror på ett nollresultat för hela koncernen för Q4 och då värderas bolaget till PE 11,5. Det är inte dyrt, men inte heller billigt för ett bolag som levererat förluster under lång tid.

Jag är nöjd med mina inköp och om kursen går under 6 kr köper jag mer, men på den här nivån har jag köpt klart. Det är däremot fortfarande inte tillräckligt högt för att jag ska vara beredd att sälja. Då ska kursen i alla fall vara över eget kapital....

2014-11-08 EDIT:
Satte Q3-resultatet istället för helårsresultatet i värderingen ovan. Rättade siffror nu med kursiv stil. 

tisdag 28 oktober 2014

Axon Kids - Q3-rapport

Eller - det går bra nu....

Idag redovisade Axon Kids sin Q3-rapport. Jag var mycket tveksam till bolaget efter förra rapporten och marknaden har hitintills gett mig rätt i form av aktiekurs. Idag slutade bolaget på 6,40 kr vilket kan framstå som enorm kursuppgång, men huvuddelen av affärerna skedde under 5 kr. Faktum är att av de 13298 aktier som idag bytte ägare handlades 13198 st under 4,70 kr. Idag var en dag med enorm handel i aktien då hela 62 264kr omsattes.

Jag var inte speciellt positiv till förra rapporten och sågade bolaget med följande dräpare:

För hög värdering med tanke på uppsidan. Aktien ska ned under 5 kr innan jag börjar bli intresserad. Förhoppningsvis har man nu fått ordning på kassaflödena, men jag tvivlar på det. Gissar på en nyemission i slutet av året eller början på nästa. Förtroendet för ledningen är på en riktigt låg nivå efter de här osnygga prognosmissarna. Där är egentligen min huvudsakliga oro för bolaget.
Det finns bättre bolag att köpa för de här värderingarna.


Hur var rapporten för Q3 då? Hade jag rätt eller tokfel?

I ett ord: KASS.

"ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER I SAMMANDRAG
• Periodens intäkter uppgick till 16 218 KSEK (17 978)
• Periodens resultat uppgick till -2 444 KSEK (49)
• Periodens resultat per aktie: -0,38 SEK (49)
• Antal aktier: 6.400.000 stycken (1.000 aktier)

TREDJE KVARTALET SAMMANDRAG
• Kvartalets intäkter uppgick till 6 145 KSEK (5688)
• Kvartalets resultat uppgick till -1 053 KSEK (13)
• Kvartalets resultat per aktie: -0,16 SEK (12,48)
• Antal aktier: 6.400.000 stycken (1.000 aktier)"


Fortsatta förluster för hela slanten. Positivt är att man lyckades öka omsättningen men man är inte ens i närheten av den omsättning som man så stolt proklamerade i samband med noteringen på Aktietorget. Ledningen har nu tagit tjuren vid hornen och erkänt sina prognosmisstag:

"Styrelsens mål för 2014 har därför reviderats och ligger nu på 23 miljoner kronor för helåret, att jämföra med 20 miljoner kronor 2013 vilket då innebär en tillväxt på 15%. Till grund för revideringen ligger dels de i halvårsrapporten beskrivna leveransproblemen på grund av bolagets brist på rörelsekapital under första halvåret, dels det faktum att bolaget fått leveransproblem då en underleverantör inte kunnat leverera en viktig komponent till bilbarnstolarna i den omfattning som krävts." (ur delårsrapporten)

En anledning man lyfter fram till det dåliga resultatet är valutkursförluster då man köper in produkterna i dollar och får betalt i svenska kronor. Jag antar att man inte säkrat kurserna och det är ju inte direkt imponerande med tanke på att det redan i våras var ganska tydliga signaler på att kronan skulle försvagas.

I vanlig ordning så finns det extraordinära kostnader i samband med en flytt som har belastat resultatet med 715.000 kr som man glatt hostar fram som en förklaring för sin kalkonrapport. Där lär man nog ha plockat in en himla massa kostnader för at få upp den. Det är givetvis toppen att ha något att peka på för förlusten. Om man nu räknar bort den delen så gör man fortfarande en förlust, fast då 338.000 kr. Menvabradå, Not. Intressant är att man inte ger någon prognos för RESULTATET för helåret. Det är ju i alla fall min värld ännu mer intressant. Kommer förlusterna att fortsätta eller har det vänt nu? Jag tror att det är så illa att ledningen inte vet det själva.

Om man jag nu ska sluta hacka på bolaget så har det trots allt varit några grejer som gått vägen (ur delårsrapporten).
 • "Distributörerna i Tyskland respektive Polen växer och har för de nästkommande 4 månaderna ökat sina ordrar med 50% mot tidigare period."
 • "Under Q3 har Axonkids skrivit på ett centralavtal med Babyproffsen, en kedja med 50 butiker i samarbete, för att stärka sin närvaro i de butiker anslutna dit. Detta var mycket viktigt då Babyproffsen är den dominerande kedjan för barn och babyprodukter"
 • "Axonkids distributör i Kina satsar nu stort inför 2015 och kommer att öppna ett antal egna butiker i de större städerna. I första skedet skall ett 20-tal butiker öppnas men målet är att under 2015 expandera detta ytterligare. Butikerna, med namnet ”Child safety house”, skall specialiseras mot säkerhet i hemmet och i bilen. Säkerhet i bilen företräds då av Axonkids produkter."
Kul, men hitintills har man inte visat att alla de här bra avtalen och positiva grejerna kan generera kassaflöde och vinst. Att man säljer mer prylar med samma förlustmarginal hjälper ju inte upp.....

En kanske fånig sak, men som stör mig är att man inte kan hitta delårsrapporterna på Axon kids hemsida utan måste leta på aktietorget. Känns amatörmässigt. För övrigt står det på Avanzas hemsida att den här delårsrapporten ska redovisas 2014-11-28. Om det är Avanza som inte har rätt eller företaget som uppgett fel har jag inte en susning om.Det här var för min del spiken i kistan för bolaget. För dålig koll från ledningens sida för att jag ska våga anförtro mina surt förvärvade pengar till dem. Att på våren ge en prognos på 4,5 Mkr i vinst och sedan leverera 2,4 Mkr i FÖRLUST 6 månader senare imponerar föga. Jag vill se att de verkligen kan leverera vinst och det tvivlar jag på att de kommer att göra. I alla fall i år och nästa år. För att vara krass, den här företagsledningen tror jag inte på. För övrigt står min prognos på nyemission fast.

fredag 24 oktober 2014

Dedicare - Delårsrapport Q3

Eller - WOW. Det blev ännu bättre än jag trodde.


Idag redovisade Dedicare sin delårsrapport för Q3 2014. Tidigare i år tyckte jag att jag stack ut hakan ordentligt när jag gissade på ett bra Q3.

"Nu kommer Q3 som traditionellt är det bästa för bolaget. Om de omsätter 130 Mkr med en marginal på 8% skulle det ge 10 Mkr före skatt. I så fall är det inte jättelångt kvar till 20 Mkr på helåret, även om Q4 inte brukar vara ett bra kvartal varken till omsättning eller marginal."

Det visade sig att jag var alldeles för modest i min gissning. Facit (baserat på kvarvarande verksamheter, dvs utan Dedicare Assistans som såldes i juni):


"Intäkterna uppgick till 144,8 MSEK (120,8), ökning med 19,9 %
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,6 MSEK (6,7), rörelsemarginal 8,7 % (5,5) 
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,7 MSEK (7,2)
 • Periodens resultat uppgick till 9,2 MSEK (5,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,2 MSEK (5,5)
 • Resultat per aktie 1,03 SEK (0,59)
 • Periodens resultat från avvecklad verksamhet uppgick till 1,5 MSEK (0,1) "
Totalt har man gjort 17,9 Mkr (efter skatt) under Q1-Q3 för kvarvarande delar vilket motsvarar 2,01 kr/aktie. Om man även räknar in ersättningen för Dedicare Assistans AB (både resultat och reavinst vid försäljningen) får man en total på 2,31 kr/aktie. Det är inte dåligt jämfört med förra årets resultat vid samma tid som då var 1,32 kr/aktie. Man kan lugnt säga att det går i rätt riktning.

Vad beror resultatförbättringen på då?
Alla kvarvarande delar har växt och nästan alla dessutom med bättre marginaler. Undantaget är omsorg i Norge som har minskat sitt resultat trots kraftigt ökad omsättning. Noterbart är också att läkarbemanning i Sverige har minskat, men att sjuksköterskebemanning ökat ordentligt istället.

Hur blir helåret då?
Om man ska fortsätta att gissa så tror jag att det kommer att fortsätta gå bra även i Q4. Sista kvartalet har historiskt varit ett sämre kvartal för Dedicare med både lägre omsättning och sämre marginaler. Jag ser ingen anledning att det skulle vara annorlunda i år. Av den anledningen tror jag att man kommer att ha en omsättning på ca 120 Mkr och en marginal på 4,5% vilket ger ett rörelseresultat på ca 5,4 Mkr. Under Q3 hade man 1,3 Mkr i finansiella poster och vad jag kan se har man inga skulder kvar. Den punkten kan kanske bestå av valutakursförändringar. I vilket fall är det inte otroligt att det blir någon kostnad. Lägger man sedan till skatten så kan Q4s resultat landa på 4 Mkr.

Min okvalificerade gissning blir alltså helt ovetenskapligt att Dedicare på helåret 2014 gör ca 22 Mkr vilket motsvarar ca 2,46 kr/aktie (räknat på 8 917 706 A och B aktier). Därpå lägger vi till de 31 örena för Dedicare Assistans och landar på 2,77 kr/aktie.

Blir det någon utdelning för 2014 under nästa år?
Dedicare har som mål att dela ut ca 50% av årets vinst. Förra året delade man ut 1,10 kr vilket motsvarade 74% av resultatet för 2012. Under 2012 delade man ut 1,40 kr vilket motsvarade 175% av resultatet för 2011. Anledningen till detta var att man ansåg sig ha onödigt mycket rörelsekapital i företaget.
För 2014 gissar jag att man kommer att hamna närmare målet för utdelningen och min tro är att man delar ut ca 1,50 kr/aktie vilket då motsvarar 54%. Om nu min helårsgissning är rätt.

.....och värderingen är?
...fortfarande ok. Om min helårsgissning är rätt är PE-talet 10,8 för 2014 på dagens slutkurs 26,60 kr. Detta är räknat på kvarvarande delar och exkl reavinsten från Dedicare Assistans. Fortfarande i mina ögon en attraktiv värdering. Med tanke på att aktien gick upp en smula idag (dryga 15%!) så har jag fingret långt från köpknappen. Om den beter sig som den gjort senaste året så kommer den före årsskiftet att närma sig 22-23 kr. Där kommer jag att fylla på min portfölj.


En brasklapp är en tvist med den norska skattemyndigheten där man förlorat i första instans och nu överklagat. Man har avsatt 1,1 M NOK för detta och anger att man totalt riskerar 4,2 M NOK för detta. Ytterligare 3,1 M NOK kan alltså belasta bolaget framöver om man förlorar. Jag har ingen möjlighet att bedöma sannolikheten för detta men bolaget anger själva att man har goda förhoppningar att vinna. Det trodde Fabege och Kungsleden också och det gick inte alls. Risk för en skattesmäll på 4,6 Mkr under 2015-2016 alltså.  

En kul detalj är att det idag finns 637 personer på Avanza som äger aktien.
onsdag 15 oktober 2014

Börskrasch - katastrof eller köpläge?

Eller - att köpa i nedgång
Som jag kanske sagt tidigare så ser jag mig själv som en nettoköpare på börsen de närmaste 10-20 åren. I alla fall om min nuvarande arbetslivssituation fortsätter som det är tänkt. Det innebär att även om depån blinkar röd (dålig travesti på Kontrollen blinkar blå) så innebär det ingen katastrof för mig. Visst är det trist och deppigt att aktierna är värda mindre idag än de var i går eller förra veckan. Det vore onekligen svårt att säga något annat, men på sikt är det här inte ett jätteproblem. Det finns gott om personer som med bra resultat klarar av att handla kortsiktigt med aktier och kan leva på det. Jag är inte en av dem. Mina kortsiktiga affärer brukar vara något år eller så, vilket för en riktig trader givetvis är ett fullständigt skämt. Så vad gör jag då? Köp och behåll är min enormt annorlunda strategi. Kan jag få fatt i aktier i bra bolag till en vettig peng är jag nöjd. Ibland går de upp och då blir jag givetvis glad och ibland går de ned vilket både gör mig ledsen och glad. Ledsen för att jag köpte vid fel tillfälle och glad för att jag kan köpa fler för en billigare peng.

Egentligen är jag bara ganska kass på att tima marknaden.

Och med den insikten om min egen uselhet blir det enklare att titta framåt och resonera lite om hur jag fungerar och funderar i en nedåtgående marknad.

Låt oss ta ett litet case med en aktie i ett fastighetsbolag på Nasdaq (Stockholm). Bolaget gör vinst och är väl positionerat på sin marknad med en stark position på framförallt kontor i Stockholm.
Grafen ovan är över 3 år. Kursen har tidigare toppat på drygt 100 kr/aktie och är nu nere på 46,90 kr. Jag har dessutom en smula insyn i bolaget som leverantör och affärerna går bra för företaget. Ett lysande köptillfälle alltså. Över 50% rabatt!! Jag slår till och köper 400 aktier vilket kostar 19 100 kr. Sen fortsätter kursen nedåt. Nästa affär gör jag vid 35,60 kr/aktie vilket alltså är en ytterligare nedgång på 23%. Nu köper jag 500 aktier vilket kostar 17 800 kr. Vilket klipp!Jaha, Nästa affär blir en dryg vecka senare då samma mängd aktier kostar 15 050 kr. Nu stabiliserar sig kursen äntligen och jag klipper till på ytterligare 600 aktier som nu kostar 18 700 kr (ca 31,10 kr/aktie).Ridå. Knappt två veckor senare får jag 1000 aktier för 19 700 kr. En total nedgång sen toppen på 80%. Till försvar för min heder så lyckades jag faktiskt i slutet pricka botten för kursen, men det var först mitt 5:e och sista inköp. Alla andra var för tidigt.

Aktien är Fabege AB och året är 2008. Första inköpet sker 2008-09-08 och det sista 2008-11-21. Man kan lugnt säga att det hände en hel del på marknaden då. För min egen del tyckte jag att det var helt uppenbara köplägen där PE-talen för bra bolag var helt galna. Det var jag helt ensam om i min bekantskapskrets. Av alla mina vänner var det en (1) person till som köpte något och alla andra betecknade mig som sinnessjukt galen som vågade stoppa pengar på börsen. Efter två månader var jag böjd att hålla med, men behöll aktierna och det har utvecklat sig mycket fint.

Kursen är idag 79,10 kr vilket är en rejäl uppgång för mig. Mitt genomsnittliga anskaffningsvärde (inkl courtage) är 30,12 kr/aktie. Givetvis var det ännu roligare i somras då aktien stod i 98,45 kr/aktie. Men har det hänt något då? Inte för Fabege, de fortsätter att göra bra affärer och inget har egentligen förändrats för dem. Vad har hänt för mig då? Totalt sett har jag investerat 90 350 kr i det här bolaget. Sedan jag gjorde mina inköp har jag fått 48 000 kr i utdelning vilket inte är kattpiss. Jag är totalt sett väldigt nöjd med investeringen och jag tror fortfarande att Fabege kommer att fortsätta göra bra affärer och kunna göra utdelningar. Finns alltså ingen anledning för mig att sälja då jag inser att jag inte har den minsta aning om hur marknaden kommer att gå närmaste halvåret. Kommer jag att köpa mer nu? Troligen inte. Fabege är ett av mina största innehav (typ 3:e största) och jag vill inte ha fler aktier i bolaget av den anledningen. Jag är givetvis också färgad av de nivåer jag köpt på och tycker inte att det är tokbilligt på de här nivåerna.

Under samma period såg jag mina aktier i Boliden (inköpta 2004 för sisådär 30 kr/aktie) rasa från toppen på 160 kr ned till runt 20 kr. Jag hade kunnat gråta och sälja av, men köpte istället fler och med tanke på att kursen fortfarande är drygt 100 kr/aktie så är jag inte ledsen för det här.

Kontentan av allt det här är att jag inser följande:
 1. Jag är för kass för att lyckas pricka toppen och botten av marknaden. Och ännu viktigare: Jag inser och accepterar det.
 2. Jag kommer inte att sälja av aktier i ett bolag som jag tror på även om kursen går ned. Då lär jag snarare köpa fler istället.
 3. Jag klarar rent psykiskt att se hur depån blinkar rött. Vilket troligen beror på att jag fokuserar långsiktigt och faktiskt inte behöver pengarna i mitt dagliga liv. Om alla bolag jag äger aktier i skulle göra konkurs imorgon så skulle vi kunna leva vidare exakt likadant som vi gör idag. Det skulle vara tråkigt (dagens understatement), men ingen katastrof.
 4. Jag kommer att nettoköpa under överskådlig tid och en nedgång är för mig mer köpläge än katastrof.
 5. Jag ser inte aktier som ett instrument eller lottsedel utan som en del av ett företag. Det kan låta töntigt, men jag tror att det är ganska många som inte ser det så utan fokuserar mer på själva aktien än på företaget. Det viktiga är ju hur mycket företaget kan tjäna och i slutänden dela ut till aktieägarna och inte hur kursen går kortsiktigt.
För övrigt har jag denna vecka köpt 300 SEB C à 82,87 kr/aktien. Är jag för tidigt ute igen? Den som lever får se.

Edit 2014-10-16:
Köpte mer idag:
100 SEB C à 80,80 kr
50 HM B à 271,30 kr

lördag 11 oktober 2014

Tiden är värdeinvesterarens bäste vän

Eller - ränta på ränta är fantastiskt

På kul kollade jag över hur mycket utdelning jag fått från mina aktier i Boliden som jag haft som längst i ca 10 år. Jag köpte 1/3 under 2004 och resterande 2/3 under 2008. När jag i år summerar den sammanlagda utdelningen under åren så ser jag att jag i år fått nästan lika sammanlagd utdelning (räknat före skatt) som jag gett för aktierna. Inte illa.

Mina aktier i JM har gett ca 50% mer utdelning under åren än vad jag ursprungligen betalade för dem under 2003. Med andra ord har 1 kr investerat i JM gett 1,50 kr tillbaka i utdelning under åren.

Det här är såklart bara några exempel och det finns andra aktier som inte gett lika bra resultat, men en sak är i alla fall klar. Om man inte behöver pengarna inom den närmaste tiden så är det en riktigt bra idé att lägga dem på börsen så länge man kommer in på hyfsade värderingar.

fredag 10 oktober 2014

Förändring av innehaven

Eller - har jag varit ute för tidigt?

Man kan lugnt säga att det har hänt en del på börsen i oktober. Att det skulle kunna bli stökigt hade jag förstått, men att det skulle bli en rejäl nedgång hade jag inte räknat med. Nu har index (OMXS30) gått ned en bra bit och är när jag skriver det här -1,7% på helåret.


Sen 1/9 har jag varit köpare och plockat på mig följande (kostnad exkl courtage):

200 SEB A à 90,38 kr
200 SEB C à 84,60 kr
30 Starbucks Corp à $77,05
550 Sandvik à 80,40 kr (snitt på flera inköp)
2500 Rederi AB Transatlantic à 6,45 kr
500 Dedicare B à 20,80 kr

Trots senaste veckornas ras ligger aktierna på ungefär samma nivå idag, förutom Sandvik och Starbucks där jag var alldeles för tidigt ute.

Nu är såklart tusenkronorsfrågan hur det kommer att gå resten av året. I vanlig ordning har jag inte en susning, men jag tycker och tror att det jag köpt under hösten har varit till godtagbara nivåer och har en förhoppning och tro om att det kommer att vara bra på sikt. Förhoppningsvis kommer jag att vara nettoköpare på börsen de närmaste 20 åren och då kan nog det här bli bra. Om man känner sig orolig att man köpt för dyrt kan man trösta sig med det här inlägget.....