torsdag 26 mars 2015

Dedicare och den norska skattetvisten

Eller - god nyheterDedicare har haft en tvist med det Norska skatteverket (skatteetaten) efter en skatterevision avseende 2010. I veckan kom nu ett utslag i Norska Hovretten. Enligt pressmeddelande från Dedicare vann man målet helt och hållet efter att tidigare ha förlora i Tingretten. 

Pressmeddelandet kan man läsa här.

Det innebär att den kostnaden på 1,0 MNOK som man tog under 2014 nu blir ett lika stort positivt resultat i Q1 2015. Totalt förstod jag hela målet som en total kostnad för Dedicare på 4,4 MNOK så det är givetvis mycket positivt att man vann det här.

Frågan är såklart om det kommer att överklagas igen? Jag har ganska dålig koll på domstolssystemet i Norge men antar att man har något liknande vår Högsta domstol som Skatteetaten kan överklaga till om man vill.

Från pressmeddelandet:
“Det är glädjande att norska Hovretten fattat beslut till Dedicares fördel. Processen har, under tiden den pågått, snedvridit konkurrensen till Dedicares nackdel. Vi har under pågående process valt att inte anlita underkonsulter i vår norska verksamhet vilket hämmat tillväxtmöjligheterna. Efter domen kommer vi återigen kunna konkurrera på lika villkor och erbjuda läkare den uppdragsform som de själva önskar.” säger Stig Engcrantz, Dedicares koncernchef.

torsdag 5 mars 2015

Rederi AB Transatlantic

Eller - nu händer det grejer, frågan är om det är bra grejer.....

Kallelsen till Rederi AB Transatlantics bolagsstämma publicerades idag och man kan läsa den här. Mitt bland all formalia fanns två intressanta punkter:


"Punkt 7b – Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2014."
Trist, men allt annat än förvånande. Med tanke på att man tog in pengar senast i nyemission förra året så hade jag tyckt att det var konstigt om man delade ut något. Man får betänka att 2014 var det första året på riktigt länge som man gjorde vinst och 2015 ser också klart utmanande ut.
"Punkt 14 – Beslut om ändring av bolagets bolagsordning (firmaändring)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att § 1 i bolagsordningen skall ges följande nya lydelse innebärande att bolagets firma ändras från Rederi AB Transatlantic till Viking Supply Ships AB. ”Bolagets firma är Viking Supply Ships AB. Bolaget är publikt (publ).” Firmaändringen föreslås med anledning av att Offshore & Supply har blivit den alltmer dominerande verksamheten inom koncernen."
WOW! Jag vet att man har planerat för en uppdelning av koncernen i två delar i form av VSS och Transatlantic (fd Industrial Shipping) men att man skulle byta namn på hela koncernen förvånade mig en smula. Tänker man efter så är det kanske inte så konstigt. Det har även hänt mer i företaget.
"Organisationsförändringar inom PSV-segmentet i Viking Supply Ships
2015-02-13 12:00
För att fortsatt vara konkurrenskraftigt och att spara kostnader har ledningen i Viking Supply Ships A/S (VSS) har beslutat att stänga sitt kontor i Aberdeen i Skottland med effekt från den 1 juli 2015.
Aberdeenkontoret har opererat VSS:s PSV-flotta och organisationsförändringen är en direkt följd av de rådande svaga marknadsförhållandena för dessa fartyg. Syftet är att möjliggöra en välanpassad och effektiv organisation inom VSS för framtiden. Samtliga administrativa funktioner kommer att flyttas till VSS huvudkontor i Köpenhamn.  
Som en effekt av beslutet kommer VSS att påbörja förhandlingar med den personal som påverkas. Förändringen kommer att reducera overheadkostnaderna för segmentet och bidra till att finansiella styrkan i VSS-gruppen bibehålls på en stark nivå.
VSS:s starka fokus på kvalitet och säkerhet består och VSS kommer att tillse att förändringen inte påverkar dessa värdegrunder.
VSS behåller nuvarande sammansättning av besättning på fartygen."
"Skifte av finansdirektör

2015-02-27 08:30


Rederi AB Transatlantics finansdirektör Tomas Bergendahl har sagt upp sin anställning. Tomas Bergendahl  kommer att ha kvar sin befattning fram till den 31 maj 2015.
Rekryteringsprocessen för att hitta en efterträdare har inletts."
...och som om det inte vore nog kan man läsa om att PSV-fartygen är till salu här.
Utöver det har jag även läst att man säljer sin verksamhet i Antwerpen (Transatlantic), men kan tyvärr inte hitta länken till det.
Vad kan man dra för slutsatser av allt det här?
  1. Den nya ledningen i Transatlantic har börjat slakta heliga kor och verkligen skurit i verksamheten för att få lönsamhet. 
  2. Uppdelningen av koncernen verkar närma sig. Frågan är om Transatlantic kan överleva som ett självständigt bolag? Risken är att den delen dör sotdöden ganska snabbt. Misstänker att det finns en rejäl risk att man säljer av allt inom det och bara behåller Viking Supply Ships.
  3. Den eventuella försäljningen av PSV-fartygen kan nog vara bra då de inte har gett så stora intäkter senaste tiden. Tyvärr känns inte marknaden för fartyg av den här sorten jättebra. Enligt Sjöfart är de till salu för $90M och det kan i alla fall bli en affär som inte går back.
  4. Att Tomas Bergendahl som relativt ny finansdirektör slutar är en dålig signal då han i min värld är en del av det nya fräscha managementet som hade möjlighet att rensa upp i koncernen. Dessutom har han köpt på sig en hel del aktier i bolaget. Att han säger upp sig är inte bra. Å andra sidan kan det vara som Guldkungen säger att det här blir en naturlig del av att koncernen blir helt fokuserad på Viking Supply Ships och offshoremarknaden och att han då inte har en plats i den organisationen.
En sak är klar. 2015 kommer att bli ett händelserikt år.

Direktavkastning och YOC för 2015

Eller - finns det någon anledning att titta på direktavkastning och YOC?

Kursuppgången under 2015 har varit imponerande hitintills med en nästan 13% uppgång för min portfölj. Nu när alla utdelningar är kommunicerade är det dags att fundera på hur jag ska hantera portföljen och här har jag nytta av YOC och även direktavkastningen.

UTDELNINGAR 2015
Bolag Utdelning 2015 YOC DA Årtal inköp

ABB CHF 0,72 (ca 6,43 kr) 6,7% 3,6% 2008
Atlas Copco B 6,00 kr (3+3 kr) 23,0%4,8%2008
Boliden2,25 kr8,7%1,3%2004 & 2008
Dedicare B2,40 kr11,3%6,3% 2014
Eurocon Consulting0,15 kr3,5%4,2%2013
Fabege3,25 kr10,8%2,6%2008
Fortum Oyj 1,10+0,20 6,6% 6,4% 2010, 2013
HM B9,75 kr3,5%2,7%2014
Intrum Justitia 7,00 kr 18,3% 3,0% 2004
JM8,00 kr29,8%2,7%2003
Sandvik 3,50 kr 4,0% 3,7% 2010, 2014
SEB A och C4,75 kr14,6%4,5%2008-2009, 2014
Skanska B 6,75 kr6,1% 3,2% 2008, 2010, 2013
SKF B5,50 kr16,9%2,6%1997
SSAB B 0 kr- - 2008
Starbucks Corp$0,32/kvartal2,2%1,4%2014

Swedish Match 7,50 kr10,4% 2,9% 2004
Transatlantic?--2003, 2013-2014

Förklaring:
YOC = Yield on costs, dvs avkastning beräknat på ursprunglig investering.
DA = Direktavkastning 2015, dvs avkastning beräknat på slutkurs 27/2
Årtal inköp = tidpunkt för den huvudsakliga inköpet av aktien

Vad kan jag dra för slutsats av det här då? Vissa aktier har en fantastisk YOC vilket de absolut ska ha med tanke på hur länge jag har haft dem. Vad som kanske är mer intressant är skillnaden mellan direktavkastningen och YOC. Om jag har haft aktierna under en lång period så ska YOC vara högt och direktavkastningen lägre av den enkla anledningen att börskursen då har gått upp rejält. Ett bra exempel på det är t ex JM. Ett exempel på ett bolag som inte har lyckats är SSAB. Frågan är egentligen vilken information man kan dra av allt det här. För min del kan jag konstatera att SSAB och Transatlantic inte ger någon utdelning alls vilket jag inte heller hade räknat med för i år. De innehaven kan man betrakta som ren spekulation i att man lyckas vända bolagen till lönsamhet. När det däremot gäller t ex Swedish Match och SKF så har det inte hänt mycket varesig i form av ökande utdelning eller aktiekurs. Inget vidare alls. Här får jag ta mig en funderare om de är aktierna som jag ska ha kvar framöver. När det gäller Eurocon och Fortum blir det lika plågsamt uppenbart att jag köpte de aktierna vid fel tillfälle och till för hög kurs. Om man bara tittar på de här siffrorna så borde jag kanske öka mer i Dedicare och Atlas copco.

Överlag så är jag långt ifrån andra bloggares mål om 5% direktavkastning, däremot ligger min YOC en bra bit högre trots att jag köpt ganska mycket aktier under 2014.