fredag 4 september 2015

Axon Kids - Q2 rapport och nyemission (igen)

Eller - nu händer det både det ena och det andra

Säga vad man vill om Axon Kids men det händer det en hel del med företaget. Om det är bra eller inte kan man fundera en del över. Först och främst redovisade man kvartalsrapporten för Q2 för någon vecka sedan. Har det äntligen vänt för bolaget nu? Jag har varit allt annat än positiv till företaget och framförallt varit mycket kritisk till ledningen. Frågan är om jag har haft fel?

"Periodens intäkter uppgick till 7 080 KSEK (3 999)
Periodens resultat uppgick till -331 KSEK (- 1 377)*
Resultat per aktie: -0,05 SEK (-0,22)*"

En rejäl omsättningsökning jämfört med föregående år och även en förbättring av resultatet. Inte positivt men det är i alla fall mycket bättre än förra året. Så, har det vänt nu?


Nja, visst är det bättre än förra året men bra är det faktiskt inte. Om man jämför med tidigare år så ser i alla fall inte jag en tydlig kurva av förbättrade resultat och omsättningsökningar. Visst är det bättre än tidigare men att säga att det har vänt anser jag är alldeles för tidigt. 

Likviditeten är ansträngd på riktigt (igen). Kassan är tom och man får användning för sin checkkredit nu. Jag är allt annat än förvånad. Så här sa jag efter förra rapporten:

"Tittar man i årsredovisningen så är det fortfarande ett bolag med svag likviditet. Nu har man gjort en nyemission och tagit in mer kapital men det tror jag inte kommer att räcka. En till nyemission före årsskiftet eller möjligen i början av nästa år tror jag kommer.

Någon lönsamhet för 2015 tror jag inte att det blir. Inte ens för ett enda enstaka kvartal."


Rakt av så binder bolaget väldigt mycket kapital och likviditeten kommer att vara fortsatt mycket ansträngd. Så hur löser bolaget det då?

En till nyemission såklart. 

"Styrelsen föreslår stämman att ge styrelsen ett bemyndigande till tiden för kommande årsstämma genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare, omfattande maximalt 1 000 000 aktier till marknadsmässig kurs, med avdrag av sedvanlig rabatt. En nyemission kan Bolaget behöva göra i syfte att säkerställa att det rörelsekapital som krävs inför den förväntade expansionen på den europeiska marknaden då nya avtal av dignitet ingåtts"

Jag vidhåller min uppfattning: Någon lönsamhet för 2015 tror jag inte att det blir. Inte ens för ett enda enstaka kvartal.

Kan man vända det till 2016? Kanske, men jag tvivlar på det. Jag ska villigt erkänna att det vore ganska kul för företaget och aktieägarna om man vände till vinst men det tror jag inte kommer att hända. Vi får se när och om jag får fel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar