onsdag 26 augusti 2015

Real X State nu noterat

Eller - sedär, man fick in stålarna

Jag är sen på bollen, men 17/8 meddelade bolaget att man fått in betalning för preferensaktierna och därmed kunnat fullgöra affären med OP2 och även noterat aktien.

Pressmeddelandet finns på deras hemsida, men lyder som följer:

"RealXState AB ("RealXState" eller "Bolaget") har den 14 augusti 2015 tillträtt aktierna i OPP Förvaltnings AB ("OPP") och därmed är alla villkor för genomförande av emissionen och notering av Bolagets preferensaktier på First North uppfyllda. Tillträde av aktierna i OPP var ett villkor för emissionen och noteringen på First North.
Bolaget har också den 17 augusti 2015 blivit godkänt av Nasdaq för notering på First North och första dag för handel i Bolagets preferensaktie beräknas vara den 20 augusti 2015. Bolaget kommer att handlas under kortnamnet RXS PREF."

Någon vidare kursutveckling har det inte varit under den vecka som man har kunnat handla aktien. Vad jag kan få fram har inte en enda aktie bytt ägare. Aktien är med andra ord inte speciellt likvid. Ytterligare en anledning att hålla sig borta från den. Nu får vi hoppas att det går bra för bolaget så att de kan betala räntan till preferensaktieägarna. Jag håller tummarna för dem som köpt aktier i bolaget. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar