torsdag 31 december 2015

Årsbokslut 2015Jaha, då var år 2015 snart slut. Det har varit ett oerhört händelserikt år för mig. De största händelserna har absolut inte inträffat i min aktieportfölj utan på helt andra håll. De största händelserna i år är att vi har införskaffat ett fritidsboende i Åre vilket har inneburit en rejäl ökning av belåningen. I dagens ränteläge och uthyrningsnivå kommer vi troligen att tjäna pengar på hela affären trots att vi kommer att använda den själva ett antal veckor varje år. Hela den affären förtjänar ett helt eget inlägg vid ett senare tillfälle. Något som är ännu större är den förändring jag driver i bolaget jag är delägare i. Hela den affären förtjänar ett separat inlägg när det är klart. Jag kan bara konstatera att alla som tycker att förändringar i våra börsbolag går för långsamt inte har en susning om vilken tid det tar att göra stora förändringar i organisationer. I vilket fall så har de här två småsakerna har tagit mer eller mindre all tid och energi under hösten i år vilket är en förklaring till min avsaknad av blogginlägg. 

Så hur gick det för min aktieportfölj under år 2015? Med tanke på devisen köp och behåll så känns det på sin plats att börja med de aktier som jag inte gjort något med alls. 

OBS att kurs för Starbucks per 2014 inte är justerad för spliten under 2015 men värdeförändringen är det.

En hyfsad utveckling om jag får säga det själv. I bloggkollektivet finns det gott om duktigare investerare som har lyckats få en högre avkastning än det här och jag lyfter på hatten till dem. Jämför man med OMXS30 som har backat med 1,2% så kan jag känna mig nöjd. Sen kan man i vanlig ordning konstatera att utdelningarna är rätt viktiga för avkastningen. Nu är det här självklart inte hela sanningen utan jag har gjort ett antal affärer under året också. Om vi börjar med att kolla på de aktier som jag köpt och behållit under året så ser det ut så här:


Blandat utfall alltså. Investeringen i Fortum och SEB C är allt annat än succéartad. Starbucks har fortsatt att vara en bra investering. Rent konkret så har jag under 2015 gjort de här affärerna:

KÖPT 4900 Viking Supply Ships B à 4,58 kr/st
KÖPT 150 SEB C à 102,26 kr
KÖPT 50 Starbucks corp $50,81 motsvarande 433,74 kr/st
KÖPT 100 Fortum à 16,33 motsvarande 153,68 kr/st
KÖPT 100 JM B à 222,89 kr/st
SÅLT 100 JM B à 229,61 kr/st
SÅLT 200 SEB A à 109,81 kr/st
KÖPT 600 Dedicare B à 39,57 kr/st

SÅLT 1100 Eurocon à 3,80 kr/st (exkl courtage)

KÖPT 100 Sandvik à 70,89 kr/st
SÅLT 37500 Viking Supply Ships B à 3,04 kr/st
SÅLT 500 SSAB B à 22,72 kr/st
KÖPT 100 HM B à 299,68 kr/st

Totalt sett har jag faktiskt under år 2015 sålt mer än jag köpt och det är första gången det händer.Största sänket under 2015 var helt klart Viking Supply Ships (Rederi AB Transatlantic) som kostade en rejält slant. Jag tog även den beska medicinen i form av att göra mig av med SSAB. Jag har haft en liten post sedan 2008 och det har inte varit roligt, men nu rev jag av plåstret. Jag får tacka VSS och SSAB för den synnerligen utbildande resan som aktieägare. Det har inte varit roligt och inte varit billigt men förhoppningsvis väldigt lärorikt. Nu får vi se om jag gör om samma misstag igen eller om utbildningen gav något. 

Hur ser det ut för år 2016 då?
Med tanke på hur bra det ser ut för den svenska inhemska konjunkturen så tror jag att det kommer att gå riktigt bra för bolag som verkar huvudsakligen på den svenska marknaden. För resten av världen ser det halvbra ut, tycker jag, och jag förväntar mig inga stordåd på börsen under 2016 med tanke på hur många av våra börsbolag som är globala. Om vi får någon procents uppgång och hyfsade utdelningar under nästa år är jag nöjd. 

För min egen del kommer jag att minska mina nyinvesteringar på börsen och lägga mina inkomster på att amortera. Jag tror att vi kommer att ha en period med låga räntor framför oss och är därför inte orolig för mina lån, men tänker använda 2016-2017 som en period att minska min belåning. Om allt går som det ska i januari nästa år kommer jag att ha tiodubblat min belåning och det känner jag mig inte långsiktigt bekväm med. Därför kommer jag att amortera istället för att investera i aktier. 

lördag 26 december 2015

Viking Supply Ships Q3

Eller - svårt att se ljuspunkter

Viking Supply Ships AB har redovisat sin delårsrapport för årets första 3 kvartal för en dryg månad sedan. Efter förra delårsrapporten var jag ganska tveksam till hur det skulle gå framöver men hade förhoppningar på att Q3 skulle bli bra för AHTS. Så hur gick det då?


I ett ord: DÅLIGT.

Direkt från företagets rapport:"Tredje kvartalet 2015
 • Nettoomsättningen uppgick till 458 MSEK (930)
 • Resultat före kapitalkostnader, EBITDA, uppgick till 38 MSEK (303)
 • Resultat efter skatt uppgick till -282 MSEK (170)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -1,6 SEK (1,0)
Januari – september 2015
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 520 MSEK (2 396)
 • Resultat före kapitalkostnader, EBITDA, uppgick till 182 MSEK (435)
 • Resultat efter skatt uppgick till -317 MSEK (92)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -1,8 SEK (0,6)"

Min förhoppning var att Transatlantic skulle gå plusminusnoll, Ship Management ge försumbart positivt resultat, PSV gå med förlust och AHTS ge vinst och att hela klabbet skulle ge 50 Mkr plus på helåret. Man kan lugnt säga att jag var på tok för optimistisk. Jag trodde inte heller att det skulle bli någon särnotering av Transatlantic utan att det i så fall var troligare att man sålde det till någon annan aktör.

Transatlantic gick back. Igen. 
 • "Nedskrivningar och avsättningar hänförliga till den pågående omstruktureringen av dotterbolaget Transatlantic har påverkat kvartalsresultatet negativt med 23 MSEK
 • TransAtlantic AB har tecknat avtal om avyttring av sina container och ship management verksamheter, båda  transaktionerna förväntas genomföras under det fjärde kvartalet 2015."

Jaha, nu tog tydligen tålamodet slut även för ledningen i Viking Supply Ships. Hela eländet har sålts vidare till X-press feeders. Samtidigt passade man på att sälja iväg Ship Management till a2b@ som tidigare har tagit över ett antal fartyg för bulktransport. Är man intresserad kan man läsa mer i pressmeddelandet som finns här. Bra betalt fick man också. Hela 3,1 M euro. Det som är värt mest i det bolaget är nog förlustavdragen...förhoppningsvis har man behållit dem inom Viking Supply Ships. 

PSV gick katastrofdålig. 

Den här gången inte bara dåligt utan dåligt på riktigt. Så eländigt att man till och med har lagt ned 3 av PSV-fartygen. Det man har gjort är helt enkelt att ge besättningen sparken och parkerat fartygen i en billig hamn och hoppas på att någon gång i framtiden kunna ta dem i drift igen. Kvar finns då "guldägget" med AHTS-fartygen.

Det var här jag hade min förhoppning. Man kan lugnt säga att den inte infriades. Ett långtidskontrakt uppsagt
Ett AHTS-fartyg nedlagt.
Ingen vinst här heller.

Utöver det här fantastiska resultatet så finns det här oroväckande i rapporten:

 • "Koncernen har efter balansdagen, i enlighet med klausuler i låneavtal avseende kontraktstäckning och låneskuld i förhållande till marknadsvärde, anmodats att deponera likvida medel som tilläggssäkerhet (se not 5, Operativa och finansiella risker)."
Här tror jag att det finns risk för ytterligare en nyemission. Igen. Hur styrelsen kunde besluta om jätteutdelningen i våras övergår mitt förstånd. Synnerligen oprofessionellt. 


Finns det då någon anledning att äga det här bolaget?

Nej. Tyvärr ser jag ingen ljuspunkt för bolaget. 

Så här sa jag efter förra delårsrapporten: 

"Rakt av så kan jag inte påstå att aktien är billig idag. Nu är man helt beroende av att AHTS-fartygen tjänar pengar och om den marknaden också skulle falla så ser det oerhört mörkt ut. Jag sa tidigare att jag skulle invänta Q3-rapporten och se hur jag gör med mina aktier i bolaget och precis så kommer jag att göra. Fler aktier blir det inte, men jag säljer inte heller några av dem jag har. Ännu."Ännu tidigare sa jag så här:

"Finns det någon anledning att äga den här aktien?
Ja, om man tror att ledningen klarar av följande:
- hitta nya uppdrag i Arktis inom VSS
- krympa ned Transatlantic tillräckligt mycket för att börja göra vinst
eller att oljepriset går upp igen. I annat fall finns det ingen anledning att äga eller köpa den här aktien."


Nu när oljepriset är fortsatt lågt och dessutom inte förefaller finnas något som pekar på en uppgång och man kapat bort Transatlantic så ser jag inget som lockar i aktien.


I och med det så har jag själv sålt av 4/5 av mina aktier för drygt 3 kr/aktien. Givetvis har det här inneburit en kännbar förlust, men med tanke på hur kursen har fortsatt nedåt så är den mest sura känslan att jag fortfarande har kvar 1/5 av innehavet.

Nuvarande kurs kan tyckas lockande med tanke på att det är rejält under eget kapital men med tanke hur mycket man har förlorat, hur lite som finns kvar av bolaget och hur mycket jag tror att man kommer förlora närmaste 6 månaderna så framstår kursen som omotiverat hög. KÖP INTE.

söndag 29 november 2015

Axon kids - kvartalsrapport Q3

eller - har det vänt nu?

Så var det dags igen. Axon kids har redovisat sin rapport för årets 9 första månader. Med tanke på alla spännande pressmeddelanden om nya distributörer och nya marknader så misstänker jag att det var ganska många som såg fram mot ökade intäkter och kanske till och med ett positivt resultat. Blev det så då?

Jaha. Omsättningen minskade och dessutom ett rejält minus i resultatet. Nu har man valt att inte redovisa resultat- eller balansräkningen och de enda siffror som redovisas i rapporten är ovanstående. Med andra ord så går det inte att läsa ut om man har flyttat kostnader och lagt det under  tex "Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande projekt". Det har man gjort tidigare och det skulle jag gjort nu också om jag var Tony Qvist. Kassaflödet kan man inte heller läsa ut av det här, men jag gissar att det är ganska ansträngt igen trots den alldeles nyss avslutade nyemissionen. 

Det har inte gått speciellt lysande på de tidigare kvartalen heller så nu ståtar man med en förlust på 2,6 Mkr på en omsättning av 17,8 Mkr vilket ger en negativ marginal på 14,6%. 

Jag har inte varit positiv till bolaget tidigare och ser egentligen ingen anledning att ändra mig nu. Jag ser ingen tydlig trend med ökande intäkter och resultatförbättringar i bolaget. Det finns inte heller någon tydlig säsongsvariation i resultat och intäkter. Det jag ser är ett frenetiskt arbete med att försöka få ut sina produkter på en massa olika marknader. Att lansera en produkt på en helt ny marknad kräver väldigt stora insatser och jag förstår inte hur bolaget ska klara av allt det med sin lilla organisation. Vidare ser jag inte att man har någon lönsamhet i verksamheten, snarare tvärtom att lönsamheten minskar. Ledningens tidigare grova prognosmissar gör mig oerhört tveksam till deras kompetens att driva bolaget.

Mina huvudsakliga anledningar att avstå bolaget:


 1. Varken omsättningsökning (annat än marginellt) eller resultatförbättring.
 2. Inget fokus på att vinna en marknad. Man arbetar alldeles för splittrat och på alldeles för många marknader.
 3. Tveksamhet till ledningen och deras förmåga till att ge prognoser för verksamheten och i och med det deras förmåga att driva företaget.

placera.nu finns det gott om personer med en helt annan åsikt om bolaget. Där fokuserar man oerhört mycket på framtiden och hur bra det ska gå när alla fina order trillar in. Jag tror att de har fel och tror inte på någon lönsamhet för Q4 2015 heller. Inte heller tror jag på någon lönsamhet under 2016 utan snarare fortsatta förluster i samma storleksordning som i år. Däremot tror jag på en ny nyemission under 2016. Kanske till och med så tidigt som under våren.

Det här är ett bolag för risktagare och troende. SÄLJ.


Inaktivitet

Eller - Ryktet om min död är starkt överdrivet

Det var längesedan jag skrev något på den här bloggen och det beror inte på att jag gått under jorden eller tappat intresset för aktier och börsen. Det finns en betydligt enklare anledning och det är mitt vanliga jobb. Jag är delägare i ett bolag och därmed även en del av företagsledningen. Just nu pågår ett ganska omfattande arbete med strategier och affärsidéer och även organisatoriska förändringar vilket har fullständigt slukat all min tid och framförallt energi. Nu ser jag ljuset i tunneln och hoppas kunna bli lite mer aktiv framöver.

söndag 20 september 2015

Utdelningar - kan det vara något?

Eller - hur aktiv ska man vara?

Senaste åren har jag hittat ett antal personer som är riktigt intressant att följa på twitter. Utan att knussla ska jag erkänna att jag har lärt mig massor av dem. Det är inte helt omöjligt att någon av dem som följer mig också har lärt sig ett och annat från min blygsamma kunskap. De olika snabba debatterna på twitter om olika bolag och investeringar har, i alla fall för mig,varit fantastiskt berikande och roligt. Galet effektivt sätt att få se olika synvinklar på samma problem och riktigt bra för mig som inte har så många aktieintresserade i min närhet som står ut med diskussioner om huruvida det är bra med preferensaktier eller inte.

I vilket fall så kan jag konstatera att det finns rätt många som inte är intresserade av utdelningen och bara fokuserar på kursuppgång. Dessutom finns det många som verkligen avskyr mått som Yield On Cost (YOC), dvs årets avkastning baserat på ursprunglig investering. Argumenten mot att använda det måttet brukar vara att det är meningslöst att se på avkastningen på en ursprunglig investering och att man istället ska jämföra med årets direktavkastning baserat på nuvarande börskurs. Anledningen till det är såklart att man ska ifrågasätta sina investeringar och istället byta till en annan aktie som avkastar bättre. Argumentet är givetvis helt rätt i teorin men otroligt mycket svårare att genomföra i praktiken. Av den anledning ger jag blanka f-n i att försöka optimera avkastningen på det sättet. Jag köper för att behålla aktierna länge och struntar högaktningsfullt i att försöka maximera avkastningen. För dem som lyckas med att byta aktier kors och tvärs och maximera sin avkastning lyfter jag på hatten. Tyvärr är de nog inte så otroligt många. Det är väldigt lätt att gå bort sig och misslyckas med det. Jag har i alla fall själv insett mina begränsningar och försöker mig inte på det.

Så har det varit lyckosamt att inte byta aktier ofta? Jo, för mig tycker jag faktiskt att det har fungerat ganska bra.

Grafen visar hur mycket utdelning aktierna har gett jämfört med total investering i procent. 100% innebär alltså att jag har fått lika mycket i utdelning som jag har gett för aktierna osv. Givetvis spelar tiden som man har ägt aktierna en mycket stor roll för det här. Nu har jag haft ett antal aktier väldigt länge (dvs mer än 10 år), men det är väldigt mycket/många som jag har köpte de senaste åren. Faktiskt mer än 50% de tre senaste åren. Flera av de aktier som har gett sämst utdelning jämfört med investering har jag haft ganska länge (t ex SSAB, Transatlantic/VSS och ABB) men det är ett antal aktier som jag är ganska nya som redan har gett bra utdelning. Det roliga är att om de ger bra utdelning på det här sättet så har det också avspeglat sig i bolagets aktiekurs. Mina aktier i JM har jag haft sedan 2003 och aktiekursen har tiodubblats sedan dess och dessutom har jag fått dubbelt så mycket som jag gav för dem i utdelning. Det är en ganska bra investering.


Bara för att riktigt trycka in budskapet ordentligt så gjorde jag en sammanställning över hur mycket utdelning jag får per kalenderdag (dvs varje dag hela året) och hur det har förändrats sedan 2007. Siffran för 2016 är min amatörmässiga prognos för hur mycket som delas ut nästa år. Jag tror och hoppas på att det är för lågt räknat då jag inte har velat gissa för högt för att slippa bli besviken.

Konklusionen av det här förvirrande babblandet är att det faktiskt går alldeles utmärkt att köpa aktier i kvalitetsbolag och stoppa in dem i byrålådan och inte göra något mer. Visst kan man öka avkastningen rejält om man lyckas hitta rätt på marknaden och sälja på toppen och köpa på botten. Med tanke på hur ohyggligt många välutbildade och toksmarta människor det finns i världen vars enda uppgift är att just göra det så tror jag att det är svårt på riktigt att lyckas med det. Det bästa sättet att bli riktigt rik på börsen är faktiskt att låta tiden arbeta för en. Kan låta trist i dagens snabba samhälle men så är det faktiskt.Visst kan man bli ekonomiskt oberoende genom att spekulera i t ex Fingerprint, men de flesta sådana förhoppningsbolag blir inte mer än just förhoppningar och förlorade investeringar.


Köp och stoppa in i byrålådan. Sen kan man fokusera på något annat.

fredag 18 september 2015

RealXState AB

Eller - totalhaveri?Ett av alla fastighetsbolag som satts på börsen i år är det lilla Real X State AB som har sin preferensaktie noterad på First North. Jag roade mig med att titta lite på det i samband med introduktionen och var allt annat än positiv till det. Det var stökigt innan bolaget listades med någon storägare som inte lyckades få fram kapital för att betala sina aktier. Nu har bolaget listats och det vore synd att kalla det en succé. Likviditeten i bolaget är mer eller mindre obefintlig så för dem som tecknade blir det troligen väldigt svårt att komma ur bolaget om man skulle vilja det.Kursutvecklingen får väl inte heller betecknas som succéartad. Surt. Nu har man i alla fall kommit igång och tillträtt ägandet till OP2 och kan därmed börja jobba på riktigt. Tyvärr verkar man inte ha fått ordning på det hela ännu och om jag var tveksam till bolaget förut så är det nu dags att hissa varningsflagg på riktigt. Igår skickade man ut det här pressmeddelandet:


"Bokslutskommuniké skjuts upp på grund av osäkerhet kring bolagets fordran om 10 MSEK på Mindhouse

Styrelsen för RealXState AB meddelar härmed att bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2015-01- 01 - 2015-06-30 liksom besked kring försenad utdelning skjuts fram och kommer att offentliggöras den 30 september 2015 och inte, såsom tidigare kommunicerats, den 21 september 2015.

Anledningen härtill är att moderbolaget Mindhouse AB inte förmått att kontant verkställa det aktieägartillskott om tio miljoner kronor som lämnades till bolaget i början av sommaren. Bolaget har därmed en fordran på Mindhouse om tio miljoner kronor. I samband med bokslutsarbetet har osäkerhet uppkommit kring värderingen av denna fordran. Utfallet av värderingen, liksom förmågan hos Mindhouse AB till kontant betalning, kan i sin tur komma att påverka möjligheten för RealXState AB att verkställa utdelning till preferensaktieägarna. Dessa frågor är under utredning inom ramen för det pågående bokslutsarbetet och besked rörande möjligheten att verkställa utdelning kommer som ovan nämnts att ges i samband med offentliggörande av bokslutskommunikén den 30 september 2015.

17 september 2015

RealXState AB

Styrelsen"

För min del är det här sista spiken i kistan för det här bolaget. Visst kan det bli bra, men som preferensaktieägare får du inte någon del av en eventuell uppsida men tar HELA risken för att det går åt pipsvängen. Nu lutar det åt att det blir det sistnämnda. Det är egentligen min största invändning när det gäller preferensaktier över lag.

lördag 5 september 2015

Bearmarket?

Eller - sälj allt? eller köp allt?

Så hur är det egentligen med marknaden nu? Det har onekligen varit en ganska spännande resa under augusti och hitintills i september. Den delen av min portfölj som ligger på Avanza har haft en spännande resa och toppade på +33,83% den 16 juli för att idag ha backat till +17,63%. Det är fortfarande en mycket bra utveckling men det hade självklart varit hysteriskt mycket bättre om jag sålt allt i juli och istället haft kontanter nu. 

Jag har tidigare muttrat om att jag inser att jag är kass på att handla vid rätt tillfällen i marknaden och att jag istället är långsiktig och vill köpa bra bolag för så låga priser som möjligt. Självklart är jag inte fullständigt korkad och vill givetvis köpa så billigt som möjligt. Den stora frågan är såklart hur jag agerar nu. Det enkla svaret är att jag agerar väldigt lite. Jag kommer förhoppningsvis att fortsätta att vara nettoköpare av aktier de närmaste 10-20 åren och med den placeringshorisonten gör en sättning i marknaden inte speciellt mycket för de aktier jag redan äger. Jag har förhoppningsvis köpt dem på bra nivåer och även om de går ned nu så kommer det troligen inte att påverka deras utdelningsmöjligheter framöver. I och med att utdelningarna faktiskt är en ganska viktig post för mig så är det den biten jag fokuserar mest på. Visst är det ohyggligt mycket roligare när depån visar positiv utveckling än t ex fredagens ras men vad har egentligen ändrats? 

Så vad tror jag om framtiden då? 

Jag tror att det är ganska stor sannolikhet att börsen står lägre om ett år än vad den gör idag. 

Dags att sälja allt då?

Nej. Om jag hade varit säker så hade jag sålt allt, men jag är inte tillräckligt säker på att det blir en nedgång för att göra mig av med allt. Speciellt med tanke på att 2/3 av min portfölj ligger i en vanlig depå och en försäljning utlöser en rejäl vinstskatt på aktierna. Av bl a den anledningen låter jag rubbet ligga kvar.

Är det köpläge nu?

Nej, det tror jag inte. Jag tror att det kommer att vara väldigt stökigt på börsen under hösten och att det kan gå både upp och ned rejält. Blir det en nedgång är det alldeles för stor risk att jag köper för tidigt. Det misstaget har jag redan gjort förut och det vore kul att inte göra om samma misstag igen. Jag fortsätter att bygga buffert på sparkontot och inväntar konjunkturen. Visst kan det finnas många aktier som börjar se attraktiva ut nu, men de flesta är fortfarande dyrare än vad de var i oktober förra året då jag shoppade loss. Visst finns det risk att jag nu missar ett fantastiskt köptillfälle men då får jag väl göra det. 

Så vad har jag gjort 2015?
(Transaktioner i datumordning sedan årsskiftet)

KÖPT 4900 Viking Supply Ships B à 4,58 kr/st
KÖPT 150 SEB C à 102,26 kr
KÖPT 50 Starbucks corp $50,81 motsvarande 433,74 kr/st
KÖPT 100 Fortum à 16,33 motsvarande 153,68 kr/st
KÖPT 100 JM B à 222,89 kr/st
SÅLT 100 JM B à 229,61 kr/st
SÅLT 200 SEB A à 109,81 kr/st
KÖPT 600 Dedicare B à 39,57 kr/st

SÅLT 1100 Eurocon à 3,80 kr/st (exkl courtage)

Av ovanstående köp ligger jag bara plus på Viking Supply Ships, Dedicare och Starbucks. Å andra sidan sålde jag fler SEB A än jag köpte SEB C så gick jag i alla fall i rätt riktning. Fortum är intressant. Där hade aktien rasat från 20 euro ned till 16,33 euro och har troligen en utdelning på 1,10 euro nästa år vilket jag tyckte var en attraktiv nivå. Uppenbarligen var det för tidigt med tanke på att den idag handlas i 14,30 euro. Har den rasat klart? Inte en susning. Vi får se.

fredag 4 september 2015

Axon Kids - Q2 rapport och nyemission (igen)

Eller - nu händer det både det ena och det andra

Säga vad man vill om Axon Kids men det händer det en hel del med företaget. Om det är bra eller inte kan man fundera en del över. Först och främst redovisade man kvartalsrapporten för Q2 för någon vecka sedan. Har det äntligen vänt för bolaget nu? Jag har varit allt annat än positiv till företaget och framförallt varit mycket kritisk till ledningen. Frågan är om jag har haft fel?

"Periodens intäkter uppgick till 7 080 KSEK (3 999)
Periodens resultat uppgick till -331 KSEK (- 1 377)*
Resultat per aktie: -0,05 SEK (-0,22)*"

En rejäl omsättningsökning jämfört med föregående år och även en förbättring av resultatet. Inte positivt men det är i alla fall mycket bättre än förra året. Så, har det vänt nu?


Nja, visst är det bättre än förra året men bra är det faktiskt inte. Om man jämför med tidigare år så ser i alla fall inte jag en tydlig kurva av förbättrade resultat och omsättningsökningar. Visst är det bättre än tidigare men att säga att det har vänt anser jag är alldeles för tidigt. 

Likviditeten är ansträngd på riktigt (igen). Kassan är tom och man får användning för sin checkkredit nu. Jag är allt annat än förvånad. Så här sa jag efter förra rapporten:

"Tittar man i årsredovisningen så är det fortfarande ett bolag med svag likviditet. Nu har man gjort en nyemission och tagit in mer kapital men det tror jag inte kommer att räcka. En till nyemission före årsskiftet eller möjligen i början av nästa år tror jag kommer.

Någon lönsamhet för 2015 tror jag inte att det blir. Inte ens för ett enda enstaka kvartal."


Rakt av så binder bolaget väldigt mycket kapital och likviditeten kommer att vara fortsatt mycket ansträngd. Så hur löser bolaget det då?

En till nyemission såklart. 

"Styrelsen föreslår stämman att ge styrelsen ett bemyndigande till tiden för kommande årsstämma genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare, omfattande maximalt 1 000 000 aktier till marknadsmässig kurs, med avdrag av sedvanlig rabatt. En nyemission kan Bolaget behöva göra i syfte att säkerställa att det rörelsekapital som krävs inför den förväntade expansionen på den europeiska marknaden då nya avtal av dignitet ingåtts"

Jag vidhåller min uppfattning: Någon lönsamhet för 2015 tror jag inte att det blir. Inte ens för ett enda enstaka kvartal.

Kan man vända det till 2016? Kanske, men jag tvivlar på det. Jag ska villigt erkänna att det vore ganska kul för företaget och aktieägarna om man vände till vinst men det tror jag inte kommer att hända. Vi får se när och om jag får fel.

onsdag 26 augusti 2015

Real X State nu noterat

Eller - sedär, man fick in stålarna

Jag är sen på bollen, men 17/8 meddelade bolaget att man fått in betalning för preferensaktierna och därmed kunnat fullgöra affären med OP2 och även noterat aktien.

Pressmeddelandet finns på deras hemsida, men lyder som följer:

"RealXState AB ("RealXState" eller "Bolaget") har den 14 augusti 2015 tillträtt aktierna i OPP Förvaltnings AB ("OPP") och därmed är alla villkor för genomförande av emissionen och notering av Bolagets preferensaktier på First North uppfyllda. Tillträde av aktierna i OPP var ett villkor för emissionen och noteringen på First North.
Bolaget har också den 17 augusti 2015 blivit godkänt av Nasdaq för notering på First North och första dag för handel i Bolagets preferensaktie beräknas vara den 20 augusti 2015. Bolaget kommer att handlas under kortnamnet RXS PREF."

Någon vidare kursutveckling har det inte varit under den vecka som man har kunnat handla aktien. Vad jag kan få fram har inte en enda aktie bytt ägare. Aktien är med andra ord inte speciellt likvid. Ytterligare en anledning att hålla sig borta från den. Nu får vi hoppas att det går bra för bolaget så att de kan betala räntan till preferensaktieägarna. Jag håller tummarna för dem som köpt aktier i bolaget. 


fredag 14 augusti 2015

Hur vågar du satsa pengar på börsen?

Eller - vem är det som tar risker egentligen?

Under veckan har jag haft en ganska intressant diskussion med en kollega om risker i allmänhet och börsen i synnerhet. Kollegan vet om att jag är intresserad av börsen och aktier men är inte själv ett dugg intresserad av sådana riskfyllda placeringar. Kollegan får något simmigt i blicken om man pratar om aktieportfölj värd över en miljon och ser det som mer eller mindre ouppnåeligt. Hurudvida det är fullständigt omöjligt för en rejält välavlönad (jag vet vad han tjänar, det är jag som satt hans lön) tjänsteman i Stockholmstrakten att spara ihop en miljon lämnar jag osagt, men brukar hänvisa till den här bloggen. Ok, erkänner att det såklart är skitsnack. Någon med ett hyfsat tjänstemannajobb kan dra ihop ett rejält sparkapital om man vill. Om man nu är beredd att avstå något på vägen.


Så hur är det då med risktagandet för mig? 


Jag roade mig med att göra en oerhört enkel och grov sammanställning över mina tillgångar för att se hur det ser ut. Det här är självklart oerhört grova siffror och värderingarna av t ex fastigheter är min uppskattning av dagens marknadsvärde vilket givetvis kan vara behäftat med en rejäl felmarginal. Sammanställningen innehåller både noterade aktier, dvs de som handlas på någon börs, och onoterade aktier som avser aktier i det bolag som jag deläger.
Inte helt oväntat så är min, i mitt tycke, ansenliga aktieportfölj av noterade aktier en förhållandevis liten del av de totala tillgångarna. Mitt boende (villa och fritidshus) är ett nästan 3 gånger större innehav. Nu visar bilden bara tillgångarna och det finns såklart också skulder. Skulderna består av sedvanliga bolån och latenta skatteskulder för vinst på både fastigheter och aktier. Jag har alltså räknat på vad jag skulle behöva betala i skatt om jag idag sålde av alla aktier och fastigheter som jag äger. I vilket fall känns det inte som att jag behöver gråta mig till sömns över den här uppdelningen. Om aktieportföljen skulle rasa ned till noll skulle jag ändå klara mig rätt fint. 

Så hur ser det ut för kollegan då? 


Om han har det som folk mest så ser det ut ungefär så här. I alla fall tror jag att det ser ut ungefär så här för de flesta. Nu har jag haft förmånen att få se vad ett antal kollegor har i tillgångar och de uppgifter jag såg skrämde mig en smula. Anledningen till att jag sett de uppgifterna är att vi arbetar med sekretessbelagda uppgifter och då görs kontroller av de anställda för att se om det är någon som skulle kunna råka ut för t ex utpressning. I vilket fall så vågar jag påstå att en vanlig tjänstemannasvensson i Stockholmsområdet har det ungefär så här. Man har lite pengar på banken, en hyfsad villa eller radhus och en schysst bil. Bolånet har man ökat på vartefter marknadsvärdet på boendet stigit för att unna sig en resa till Thailand eller en ny bil eller kanske ett nytt kök.

Jaha. Riskspridningen är inte större än vad jag som spekulerar på börsen har i alla fall. Tvärtom skulle jag påstå att den är bra mycket sämre för kollegan. Alla tillgångar ligger i boendet. Man får hoppas att det är försäkrat.....
Tvärtom anser jag att kollegan skulle behöva skaffa sig ett sparkapital och då företrädesvis i form av aktier för att just skaffa sig en bättre riskspridning. Om bostadsmarknaden går ned rejält vilket självklart är helt omöjligt att ens föreställa sig så raderas det egna kapitalet ut oerhört fort. Nu har det gått 25 år sen förra fastighetskraschen i Sverige och jag märker att många yngre inte ens tror att bostadspriser kan gå ned. Det är på riktigt, flera yngre kollegor hade inte ens reflekterat över att bostadspriser kan gå ned(!). På 1990-talet var det många bostadsrättsföreningar som gick i konkurs och om det skulle drabba kollegan så blir det jobbigt på riktigt. Nu får vi hoppas att det inte händer igen inom överskådlig tid, men man måste vara beredd på att det kan hända. Speciellt om man bor i en mindre ort beroende av en större arbetsgivare. Eller en större ort beroende av en enda bransch. Om det företaget lägger ned eller branschen får det tufft så dyker värdet på alla bostäder direkt. Jämför gärna Detroit
Marknadsvärdet på en bostad här är troligen en smula lägre än innan krisen....

tisdag 11 augusti 2015

Viking supply ships delårsrapport

Eller - har det vänt nu?

Viking Supply Ships redovisade sin delårsrapport i förra veckan och givetvis var jag mycket nyfiken på hur det skulle gå. Första kvartalet gick som bekant inget vidare med ett nytt förlustresultat.

"Första kvartalet 2015
· Nettoomsättningen uppgick till 509 MSEK (729) · Resultat före kapitalkostnader, EBITDA, uppgick till 58 MSEK (10) · Resultat efter skatt uppgick till –71 MSEK (–112) · Resultat efter skatt per aktie uppgick till –0,4 SEK (–0,8)"

Så här gick det andra kvartalet:
"Andra kvartalet 2015 · Nettoomsättningen uppgick till 553 MSEK (737) · Resultat före kapitalkostnader, EBITDA, uppgick till 86 MSEK (123) · Resultat efter skatt uppgick till 36 MSEK (34) · Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,2 SEK (0,2)"

Jaha, en total förlust om 20 öre per aktie hitintills i år. Då är det väl kört för det här bolaget? Speciellt med tanke på att oljan rasat igen och pendlar mellan $40-50. Nej, det behöver det inte alls vara. Bolaget har gjort en rejäl omställning under de senaste åren där namnbytet till Viking Supply Ships AB var en oerhört tydlig markering om vad som är viktigast i bolaget. Om vi tittar på hur det har sett ut de senaste åren så är det framförallt Q2 och Q3 som är de kvartal som bolaget har tjänat pengar. Det här gäller framförallt under 2014 och 2013, men trenden finns redan tidigare. OBS att nedanstående redovisar EBITDA, dvs Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, vilket oerhört förenklat kan uttryckas som brutto-brutto-resultat. Med andra ord om man tänker bort alla kapitalkostnader och låtsas att man fått fartygen gratis så redovisar man EBITDA. Räntekostnader och skatt är rätt svårt att trolla bort på riktigt så det här visar alltså inte hela sanningen, men det är vad bolaget själva redovisar så jag har fått nöja mig med det för att få till jämförelserna.


Anledningen till det är helt enkelt att det är Viking Supply ships (dvs delen av koncernen med AHTS och PSV) som tjänat pengar under de kvartalen.


Ursprungliga Transatlantic har gått med förlust mer eller mindre alla kvartal (bortsett från ett par enstaka kvartal då man redovisat en försumbar vinst såsom EBITDA). Min förhoppning för Transatlantic var att de skulle redovisa nollresultat för 2015 och det ser onekligen mycket mörkt ut på den fronten.


Förhoppningarna på bolaget för nog fortsättningsvis ställas till Viking Supply Ships. Hur ser det ut där då? Hyfsat är nog det bästa man kan säga. AHTS-fartygen går det bra för och man har en utnyttjandegrad på 75% för Q2 med bra dagsrater. Services and Ship Management går plusminusnoll och det är troligen ett helt ok resultat med tanke på att hela uppdraget i Kara Sea försvann. För PSV-fartygen går det inte att kalla resultatet för annat än katastrof. 22% utnyttjandegrad och endast 25% av dagsraterna för förra året. Det här har märkts på marknaden och det är ett gäng PSV-fartyg som lagts i malpåse (layup). Man kan hitta massor av info om detta hos Westshore.

Så hur ser det ut för resten av året? 
Jag tror att Transatlantic kommer att fortsätta att tappa pengar resten av året även om man lagt till nya hamnanlöp och förefaller få mer lönsamhet i affären. I och med det tror jag att chansen för uppdelning av koncernen i två separata börsbolaget är mer eller mindre körd och inte kommer att kunna ske innan Transatlantic visat en uthållig vinst. Vem skulle vilja sitta med den aktien? Skulle bli fritt fall vid särnotering. Försäljning av bolaget till någon annan ser jag då som mer troligt. 

Vidare tror jag att Services and Shipmanagement kommer att fortsätta ge försumbara vinster. För PSV-fartygen ser jag inga förändringar så de lär fortsätta att tappa pengar resten av året. Kvar finns då AHTS-fartygen som däremot borde kunna fortsätta att tjäna pengar. Min gissning på helåret är att Viking Supply Ships AB gör ett helårsresultat på ca 50 Mkr vilket motsvarar ca 28 öre/aktie. Om man lyckas med detta ger det på dagens kurs (5,40 kr/aktie) ett PE-tal på 19. Inte billigt alltså. Eget kapital är 11 kr/aktie så kursen är fortfarande en bra bit under eget kapital. Om man skulle dela ut 20 öre/aktie nästa år vilket skulle kunna vara vettigt baserat på min vinstgissning så motsvarar det 3,7% direktavkastning. Rakt av så kan jag inte påstå att aktien är billig idag. Nu är man helt beroende av att AHTS-fartygen tjänar pengar och om den marknaden också skulle falla så ser det oerhört mörkt ut. Jag sa tidigare att jag skulle invänta Q3-rapporten och se hur jag gör med mina aktier i bolaget och precis så kommer jag att göra. Fler aktier blir det inte, men jag säljer inte heller några av dem jag har. Ännu.

måndag 3 augusti 2015

Hur ska man hantera en nedgång?

Eller - That's it! Game over, man! Game over!
Det är många som börjar bli oroliga på allvar över börskurserna och framtiden.


 1. Trendspanare som Kavastu har redan uttryckt oro för att trendtoppen denna gång sattes redan i april. På hans twitterkonto brukar det ramla ut mycket intressanta grafer, t ex den här:  Grafen visar alltså kursutvecklingen i år jämfört med tidigare nedgångsperioder. Det man (dvs jag) kan läsa ut ur dessa är egentligen att en nedgångsperiod är både långsam och utdragen. Det är svårt att veta om det verkligen är början på en nedgångsfas eller ett tillfälligt hack i kurvan på väg uppåt. I vilket fall är det helt klart värt att följa honom. Även om han har en helt annan placeringshorisont än vad jag har så ska jag glatt erkänna att jag lärt mig en hel del av honom redan.
 2. Börsstatistik ger vid handen att augusti och september borde vara några av de sämsta månaderna på året. Här exemplifierat av Kavastu (igen) och från IG Markets.

 3. Alla dessa kriser man kan läsa om i media påverkar såklart börsen också. Är det inte Grekland så är det Kina eller råvarorna i allmänhet och oljan i synnerhet. Det händer helt enkelt en hel del världen över. Nu är det inte helt ovanligt att det händer en massa. Hitintills har det ALLTID varit problem någonstans i världen som finansmedia har skrivit om. I alla fall så länge jag har följt med. Det svåra är såklart att sålla i allt det här och verkligen hitta de viktiga oroshärdarna som påverkar den svenska börsen. 

Så hur gör jag nu då? 
I och med allt det här så borde jag väl sälja av rubbet och stoppa in stålarna på ett räntekonto och avvakta det stora raset

I vanlig ordning så är det väldigt svårt att sia, speciellt om framtiden. Våren 2014 var jag mycket tveksam till börsen och sålda en del och framförallt köpt jag inte några större mängder nya aktier. Under nedgången i oktober köpte jag däremot på mig en hel del och det var nog ganska bra med tanke på att året slutade väldigt bra för mig. Jag hade alltså allt annat än rätt om börsutvecklingen för 2014. Nu har jag samma känsla. Det känns svårt att motivera ytterligare uppgång. I och med att min devis är "Köp och behåll. Byrålådan 4-ever!" så är det precis så jag gör. Går det ned så gör det inte så himla mycket. Det vore absolut toppen att sälja på toppen och sedan köpa tillbaka aktierna mycket billigare senare. Tyvärr är jag för kass på att identifiera de lägena och har accepterat det

För min del kommer jag förhoppningsvis att kunna plocka fram ganska mycket kapital de närmaste 10-20 åren för att investera på börsen och då är det egentligen bättre för mig om kurserna går ned istället för upp. Utdelningar och långsiktig kursstegring är vad jag är ute efter. Försök till kursdubbling à la Fingerprint är inget för mig. Istället försöker jag se det som en långsiktig placering av kapital på börsen under lång tid. Nedanstående diagram visar min nettoinvestering (dvs köpta aktier subtraherat med sålda aktier per år i form av procentuell investering per år) på börsen sedan 1997. Som synes har jag alltid varit nettoinvesterare eller inte investerat alls. Sett i backspegeln hade det självklart varit underbart om jag sålt allt 2007, men det gjorde jag inte och det har gått hyfsat i alla fall.

Mina affärer så här långt i år är relativt sparsamma (alla kostnader inkl courtage):

KÖPT 4900 Viking Supply Ships B à 4,58 kr/st
KÖPT 150 SEB C à 102,26 kr
KÖPT 50 Starbucks corp $50,81 motsvarande 433,74 kr/st
KÖPT 100 Fortum à 16,33 motsvarande 153,68 kr/st
KÖPT 100 JM B à 222,89 kr/st
SÅLT 100 JM B à 229,61 kr/st
SÅLT 200 SEB A à 109,81 kr/st
KÖPT 600 Dedicare B à 39,57 kr/st

Nu sitter jag på händerna och inväntar hösten. Is i magen tror jag bestämt att det kallas. För att använda ett töntigt uttryck så har jag hyfsat med "torrt krut" i portföljen och kan plocka upp en del aktier om jag finner kurserna attraktiva.

måndag 27 juli 2015

ABBs utdelning uppdelad

Eller - ibland kanske man ska läsa HELA meddelandet

Jag gick igenom utdelningarna för i år och tyckte att det kommit in mindre än jag förväntat mig från ABB. Efter lite kontroll så har man tydligen delat upp utdelningen på två tillfällen, 2015-05-11 och 2015-08-05. En sudd pengar till i augusti alltså. Inte helt fel.