söndag 31 augusti 2014

Axon kids - nej tack

Eller - det här bolaget släpper jag

Före nyemissionen och noteringen gick jag igenom bolaget och var ganska intresserad. Intressant affärsidé och en bra tillväxt sedan försäljningsstart. Kurstoppen sedan noteringen landade på 11 kr. Halvårsrapporten skickade ned den till 5,55 kr och den slutade 29 augusti på 6 kr. Ingen succérapport alltså.

Likviditeten
Bolaget hade före emissionen mycket svag likviditet och soliditet. Som jag förstår läget har man haft svårt att betala sina leverantörer och därmed inte heller fått leveranser som man hoppats. Ett solklart exempel på ett företag med ansträngd likviditet där likviditeten går ut över resultatet. Det som oftast gör att företag går i konkurs är just likviditeten. Får du inte in betalning från dina kunder snabbt nog så kan du inte betala dina leverantörer och då är det klippt. Med tanke på att bolaget tillverkar sina produkter i Kina och att de troligen skickas via container till Sverige så är det en rejäl tid från färdig produkt till dess att varan är i butik. Vad jag kan få fram kan man räkna med 40-50 dagar från fabrik i Kina till butik i Europa. Nu vet jag givetvis inget om betalningsvillkoren med den Kinesiska tillverkaren, men enligt prospektet kräver tillverkarna betalt vid leverans vilket antagligen är när varorna lämnar fabrik. Vidare misstänker jag att butikerna inte heller betalar varorna direkt när de når butik utan mer troligt har de en längre kredit, gissningsvis 30 dagar. Lägger man ihop det här så är det rejält med pengar som bolaget behöver ligga ute med. Sammanfattningsvis är alltså hur man hanterar likviditeten en nyckelfråga för företaget. Här har man tidigare tagit in aktieägartillskott (som man kan se som ett räntefritt lån från aktieägarna), skaffat checkkredit, tagit banklån (gissar att grundarna har fått gå i borgen för detta) och belånat fakturorna. Nyemissionen var ytterligare ett sätt att få in mer pengar för att skapa bättre likviditet. Givetvis har man inte tagit upp detta så pass tydligt i prospektet, men kunde man läsa bokföringen så framkom det.

Kostnader för notering och nyemission.
Enligt halvårsrapporten tillförde nyemissionen bolaget 5,2 Mkr efter emissionskostnader. 1 miljon aktier à 6 kr ger alltså emissionskostnader på ca 800 000 kr. Intressant nog beräknade man emissionskostnader till 500 000 kr i prospektet (s 8).

Förtroende för ledningen
I samband med nyemissionen gav företagets ledning följande prognoser och mål:
  • "Axonkids budgeterar med en omsättning på 34 MSEK med ett resultat före skatt om 4,5 MSEK för 2014. Bolaget värderas till 32,4 MSEK före genomförd emission." ur Emissionsmemorandum s 4.
  • "Utan nyemissionen kan Axonkids ändå fullgöra sina förpliktelser mot leverantörer och kreditgivare, men Bolaget har svårt att tillgodose efterfrågan på produkter i den takt som marknaden efterfrågar."
  • "Axonkids har som mål att under 2014 nå en vinstmarginal på 10 procent, för att sedan med ökad omsättning nå 15 procent. Att nå en vinst-marginal på 15 procent bedömer styrelsen vara möjlig när omsättningen ökat till över 50 MSEK per år. "
Jaha, det låter ju jättebra, men hur blev det då? Första halvåret kan knappast betecknas som en succé. En förlust på 1 063 000 kr före skatt på en omsättning av 10 073 000 kr. Det är en omsättningsminskning för Q2 på 38% istället för en omsättningsökning på 50%. Snyggt, då räcker det med att ni gör drygt 5,5 Mkr andra halvåret. Med en vinstmarginal på 10% så räcker det med en omsättning på 55 Mkr vilket givetvis är en oerhört imponerande omsättningsökning för ett bolag med rejäla likviditetsproblem. Ok, det lär inte hända. Men OM man får ordning på likviditeten kanske man kan omsätta 15 Mkr under andra halvåret och i bästa fall uppnå 10% marginal. Då slutar året på en vinst på 0,5 Mkr. Det är ganska toklångt från 4,5 Mkr. Hur man ens får ihop 10% marginal med omsättning på 34 Mkr och emissionskostnader och landar på 4,5 Mkr i vinst före skatt övergår mitt förstånd.

Antingen är man riktigt usla på att göra prognoser eller också har man medvetet friserat sanningen i samband med nyemissionen. Vilket av alternativen som är värst vet jag inte, men båda är tillräckliga för att få mig att hålla mig borta från bolaget.

Lönsamhet, värdering och framtiden
En vinst på 0,5 Mkr för 2014 och dagens kurs på 6 kr/aktie ger ett PE på 77. Tjohoooo!
Om man nu är optimistisk för 2015 och hoppas på att prognosen för 2014 uppfylls nästa år  (10% marginal och omsättning 34 Mkr, vilket ger 3,4 Mkr i vinst) får vi PE 11. Nu ser det bättre ut, men det är en rejäl dos osäkerhet i de siffrorna.

Jag tror inte att det kommer att gå så bra utan jag tror att likviditetsproblem kommer att fortsätta hemsöka bolaget och drabba lönsamheten kraftigt. Tvärtom tror jag att man kommer att behöva en ny dos pengar i slutet av året eller början på nästa år. För hög värdering med tanke på uppsidan. Aktien ska ned under 5 kr innan jag börjar bli intresserad.

En intressant del i halvårsrapporten är all information om mässor och distributörers lagerutbyggnader. Sånt skriver vanligen bara bolag som det går dåligt för som behöver något positivt att skriva i sin rapport. Bolag som går bra och tjänar pengar behöver inte skriva om mässbesök. De bolag som hållit på mest med sånt är Cefour, Cellpoint connect, Josab och Cassandra oil. Och det är ju succébolag som tjänar rejält med pengar.

För övrigt så motsvarar det egna kapitalet 90 öre/aktie.

Sammanfattning
För hög värdering med tanke på uppsidan. Aktien ska ned under 5 kr innan jag börjar bli intresserad. Förhoppningsvis har man nu fått ordning på kassaflödena, men jag tvivlar på det. Gissar på en nyemission i slutet av året eller början på nästa. Förtroendet för ledningen är på en riktigt låg nivå efter de här osnygga prognosmissarna. Där är egentligen min huvudsakliga oro för bolaget.

Det finns bättre bolag att köpa för de här värderingarna.

torsdag 28 augusti 2014

Axon Kids - halvårsrapport

Eller - wow, skönt att jag inte köpte det här

Vad ska man säga? Delårsrapporten finns här.

"FÖRSTA HALVÅRET SAMMANDRAG

• Periodens intäkter uppgick till 10 073 KSEK (12 289)
• Periodens resultat uppgick till -1 391 KSEK (37)
• Resultat per aktie: -0,22 SEK (36,56)

ANDRA KVARTALET SAMMANDRAG

• Periodens intäkter uppgick till 3 999 KSEK (6 388)
• Periodens resultat uppgick till -1 765 KSEK (- 324)
• Resultat per aktie: -0,28 SEK (-323,69)
• Antal aktier: 6.400.000 stycken (1.000 aktier)"


Ett riktigt uselt andra kvartal. Företagsledningens prognos på 4,5 Mkr känns fullständigt uppåt väggarna tokfel. Om man nu inte lyckas göra 6 Mkr under andra halvåret.....

Skönt att jag höll mig borta från det här. Kursen rasade 10% idag och det är rätt imponerande med tanke på att rapporten släpptes 3 min före börsens stängning.

Min tidigare genomgång av Axon Kids.

onsdag 20 augusti 2014

Dedicare - köpråd i Affärsvärlden

Eller - en artikel betyder så mycket

Såg att omsättningen i Dedicare gick upp kraftigt idag. Från 110 tkr i snitt per dag sen förra rapporten till 1,8 Mkr idag.

Visar sig att Affärsvärlden har ett köpråd på aktien idag.

"Vårdbolaget Dedicares lönsamhetsnivåer har börjat återhämta sig, vilket tyder på att fjolårets svacka var tillfällig. Efter att ha inlett uppåt som svar på senaste kvartalsrapporten har aktien handlats ned igen. Tidningen tycker därför att det är bra läge att ta position inför det säsongsmässigt starkaste tredje kvartalet."
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3841500.ece

http://www.di.se/artiklar/2014/8/20/onsdagstips-for-borsen/

Hyfsat stor påverkan på börsen av vad Di och AFV skriver. Klart imponerad.


Kursen gick upp en del också vilket är både kul och trist för mig som hade en köporder liggande på 20,50 kr.

måndag 11 augusti 2014

Hej då Starbreeze

Eller - har jag gjort bort mig nu igen?

Idag sålde jag de sista aktierna i Starbreeze. Jag fick i snitt 9,89 kr/aktie (exkl courtage) och med tanke på att jag köpte dem för 2,17 kr/aktie (inkl courtage) så är det en galet bra affär. Inte utan att Mozzez förtjänar ett litet tack för sitt eviga mässande om Starbreezes förträfflighet. Utan det hade jag aldrig köpt dem i första läget. Det är inte omöjligt att kursen fortsätter uppåt, men jag valde att kliva av här, kanske för tidigt men girighet har straffat sig tidigare för många människor.

söndag 10 augusti 2014

Starbreeze - nästa hållplats?

Eller - är det här jag kliver av?

Med tanke på hur mycket aktien har rusat de senaste månaderna börjar jag känna mig en smula okomfortabel med kursnivån. När jag köpte aktien i augusti förra året stod den i 2,17 kr/aktie och redan då hade den gått upp kraftigt jämfört med tidigare kursnivå under 2013.Bolaget är klart intressant med en bra affärsidé och kompetent ledning som jag funderat över här. Idag får man sina intäkter från Pay Day 2, Pay Day the heist och Brothers där absoluta merparten är från Pay Day 2. I senaste delårsrapporten (Q3) hade man intäkter på 32,1 Mkr varav Brother stod för 1,9 Mkr (6%) och Pay Day the heist för 1,4 Mkr (4,5%). Ett spel stod alltså för knappt 90% av alla intäkter under Q3. Vad jag kunnat se av försäljningsstatistik så fortsätter Pay Day 2 att sälja mycket bra både för DLC och grundspelet. Klart imponerande för ett spel som lanserades för snart ett år sedan.

Hur blir det framöver då?
Jag ska inte sticka under stol med att jag är oroad över bolagets beroende av ett enda spel. Utan Pay Day 2 hade man inte klarat sig. Att man inte kommer att kunna leva på det spelet i evighet är för mig självklart och då är det viktigt med utvecklingen av nästa spel. Om det blir lika bra som Pay Day 2 kommer det givetvis att gå riktigt bra för företaget. Om det inte gör det så ser det halvbra ut.

Värderingen
Senaste kurs på bolaget var 9,95 kr vilket ger en värdering på hela bolaget på 1 385 Mkr (exkl teckningsoptioner för personal). Eget kapital var vid senaste delårsrapporten ca 1 kr/aktie.

Raporterad vinst (Q1-Q3) är 101,8 Mkr efter skatt. Jag gissar att man gör ett lika bra 4:e kvartal och att helårsvinsten landar på 115 Mkr (efter skatt) vilket motsvarar 83 öre/aktie.

Jag har tidigare tyckt att ett rimligt PE-tal på det här bolaget är 7-10 vilket då skulle ge en kurs på mellan 5,80 kr - 8,30 kr. Nu finns det många andra bolag som utvecklar spel som ligger på helt andra PE-tal, t ex King, Elecronic Arts (PE 114), Blizzard (PE 23). Då är frågan enkel, är det jag som har helt fel angående vad jag tycker är rimligt PE-tal? Det är mycket möjligt.

Frågan är också vad som kan vara en hållbar vinst för bolaget framöver. Om man nu lyckas lika bra med att hålla liv i Pay Day 2 under nästa år och nästa spel inte blir samma succé (betänk att Brothers som är ett utmärkt spel inte har blivit en kassako). Då kanske man kan göra 40 Mkr efter skatt under nästa räkenskapsår. Med samma aktiekurs blir värderingen då PE 35 och inte lika kul.

Hypen
Hypen över "What's next" tror jag har pressat upp kursen en hel del mer än vad som är berättigat. Det var ungefär likadant vid delårsrapporten i november 2013 då man presenterade resultatet av försäljningen efter släppet av Pay Day 2. Resultatet var jättebra och kursen dök likt förbannat. Jag tror att det det är samma risk här.

På sikt
Jag tror att Starbreeze är ett bra bolag som jag absolut kommer att vilja äga aktier i, men jag väljer troligtvis att kliva av om aktien går över 10 kr för att eventuellt köpa tillbaka senare om aktien går ned. I annat fall får jag väl vara ledsen för att jag inte behöll mina aktier.

lördag 9 augusti 2014

Starbreeze - försäljning

Eller - tänk om man kunde vara konsekvent

Igår sålde jag 1/5 av mitt innehav i Starbreeze.

Anledningen till att jag sålde är att aktien nu har närmat sig 10 kr vilket jag tror beror på den enorma hype som sker på Placera.nu:s forum för Starbreeze för den nedräkning som är på Overkill softwares hemsida. När man tittar på vilka aktörer som köper förefaller huvuddelen vara Avanza och därmed småsparare. Jag tror att den här hypen är alldeles för stor och att många kommer att bli besvikna när nedräkningen tar slut. Jag tror inte att det är Storm som presenteras, men har inte en susning om vad det kan vara istället. Efter nedräkningen tror jag på en kursreaktion nedåt.

Varför sålde jag då? Jo, jag la in en säljorder på 9,90 kr/aktie utan att riktigt tro att kursen skulle ta sig dit och blev uppriktigt förvånad när aktien stängde på 9,95 kr igår. Nu är frågan egentligen: om jag nu inte tror att aktien kommer att fortsätta uppåt varför sålde jag inte alltihop? Den frågan klarar jag inte av att besvara på ett tillfredsställande sätt och det irriterar mig enormt. Anledningen är att jag fortfarande tror på bolaget på sikt och min placeringsfilosofi går egentligen ut på att köpa och behålla. Med det resonemanget borde jag inte ha sålt något alls. Jag borde alltså bestämma mig för att antingen behålla aktierna eller sälja allt. Risken jag tar är såklart att jag har helt fel och att aktien kommer att fortsätta uppåt.

Fördelar
+ försäljningen av Pay Day 2 förefaller fortsätta på mycket högre nivåer än vad jag trott
+ försäljningen av DLC går också förvånansvärt bra och priset för DLC är förvånansvärt högt 50-80 kr/st. Jag tycker i alla fall att 79 kr är ganska dyrt för att få en ny hagelbössa i spelet, men där verkar jag vara helt ensam om den åsikten.
+ Brothers ger fortsatt vinst till bolaget, om än ganska liten
Totalt så borde man ha gjort vinst även i Q4 vilket vi får se i årsrapporten som presenteras 2014-08-28.

Nackdelar/osäkerheter
- jättehype för en nedräkning på hemsidan
- många småsparare som läser placera.nu och lockas med i den enormt haussiga stämning som är där.
- osäkert när Storm presenteras, kommer den att slå?
- hur länge kommer man att kunna mjölka Pay Day 2?

Så i slutändan, ska jag sälja av allt på måndag för 10 kr eller hålla mig kvar? Att köpa mer på de här nivåerna är däremot inte aktuellt. Jag har hela helgen på mig att fundera.....