söndag 19 juli 2015

Uppföljning nyemission i Real X State AB

Eller - inga fyrverkerier här inte


För drygt en månad sedan tittade jag en smula på Real X States nyemission av preferensaktier. Jag bestämde mig för att hålla mig borta från bolaget och det verkar ha varit en bra idé.

Från bolagets hemsida:

"RealXState skjuter upp tillträdet av aktierna i OPP och senarelägger emissionen
RealXState AB ("RealXState" eller "Bolaget") offentliggjorde den 6 juli 2015 att erbjudandet att teckna preferensaktier i Bolaget blivit fulltecknat.
Bolaget hade den 9 juli 2015, två dagar efter likviddagen, inte fått in all likvid från de som tecknat och tilldelats aktier och har därmed idag inte tillräcklig likvid för att kunna genomföra förvärvet av OPP Förvaltnings AB ("OPP") samt tillträda aktierna som planerat. Tillträde av aktierna i OPP är ett villkor för emissionen och noteringen på First North.
Bolaget har kommit överens med säljarna av OPP om ett uppskov där tillträdet ska ske så snart det är möjligt och senast den 28 augusti 2015. Arbete pågår för att få in likviden enligt de teckningsåtaganden som Bolaget har erhållit. Så snart Bolaget säkerställt tillräckliga likvida medel för att genomföra förvärvet av OPP kommer tillträdet och emissionen att genomföras samt inbetalda likvider bytas mot BTA:er (Betalda tecknade aktier). Storleken på preferensaktiernas utdelning eller första avstämningsdag påverkas inte av framskjutandet.
Bolaget har ansökt om upptagande till handel på First North och godkännande beräknas kunna ske så snart tillträdet av OPP är genomfört. När tillträde av aktierna i OPP har skett kommer Bolaget meddela beräknad första dag för handel på First North.
2015-07-10"

Med andra ord har nyemissionen blivit fulltecknad men preferensaktierna inte betalda. Jag kanske har dålig koll, men jag har bara sett det hända med Mavshacks nyemssion tidigare i år där garanterna vägrade betala. Oavsett hur vanligt det här är misstänker jag att det är en större köpare som nu inte betalat. Frågan är då såklart varför den investeraren inte betalat. Har den inte likvida medel tillgängliga? Har den hittat något skumt i bolaget och därför inte betalar? Uppenbarligen fanns det ingen annan köpare till aktierna som man kunde släppa dem vidare till.

Det här är den andra nyemissionen för nya fastighetsbolag som inte går igenom. Real holdings nyemission måste vara av en av de minst lyckade på länge.

Hursomhelst är det alldeles för mycket osäkerhet i Real X State AB för att jag ens ska fundera på bolaget. Real holding är inte heller något som jag tittade närmare på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar