söndag 10 augusti 2014

Starbreeze - nästa hållplats?

Eller - är det här jag kliver av?

Med tanke på hur mycket aktien har rusat de senaste månaderna börjar jag känna mig en smula okomfortabel med kursnivån. När jag köpte aktien i augusti förra året stod den i 2,17 kr/aktie och redan då hade den gått upp kraftigt jämfört med tidigare kursnivå under 2013.Bolaget är klart intressant med en bra affärsidé och kompetent ledning som jag funderat över här. Idag får man sina intäkter från Pay Day 2, Pay Day the heist och Brothers där absoluta merparten är från Pay Day 2. I senaste delårsrapporten (Q3) hade man intäkter på 32,1 Mkr varav Brother stod för 1,9 Mkr (6%) och Pay Day the heist för 1,4 Mkr (4,5%). Ett spel stod alltså för knappt 90% av alla intäkter under Q3. Vad jag kunnat se av försäljningsstatistik så fortsätter Pay Day 2 att sälja mycket bra både för DLC och grundspelet. Klart imponerande för ett spel som lanserades för snart ett år sedan.

Hur blir det framöver då?
Jag ska inte sticka under stol med att jag är oroad över bolagets beroende av ett enda spel. Utan Pay Day 2 hade man inte klarat sig. Att man inte kommer att kunna leva på det spelet i evighet är för mig självklart och då är det viktigt med utvecklingen av nästa spel. Om det blir lika bra som Pay Day 2 kommer det givetvis att gå riktigt bra för företaget. Om det inte gör det så ser det halvbra ut.

Värderingen
Senaste kurs på bolaget var 9,95 kr vilket ger en värdering på hela bolaget på 1 385 Mkr (exkl teckningsoptioner för personal). Eget kapital var vid senaste delårsrapporten ca 1 kr/aktie.

Raporterad vinst (Q1-Q3) är 101,8 Mkr efter skatt. Jag gissar att man gör ett lika bra 4:e kvartal och att helårsvinsten landar på 115 Mkr (efter skatt) vilket motsvarar 83 öre/aktie.

Jag har tidigare tyckt att ett rimligt PE-tal på det här bolaget är 7-10 vilket då skulle ge en kurs på mellan 5,80 kr - 8,30 kr. Nu finns det många andra bolag som utvecklar spel som ligger på helt andra PE-tal, t ex King, Elecronic Arts (PE 114), Blizzard (PE 23). Då är frågan enkel, är det jag som har helt fel angående vad jag tycker är rimligt PE-tal? Det är mycket möjligt.

Frågan är också vad som kan vara en hållbar vinst för bolaget framöver. Om man nu lyckas lika bra med att hålla liv i Pay Day 2 under nästa år och nästa spel inte blir samma succé (betänk att Brothers som är ett utmärkt spel inte har blivit en kassako). Då kanske man kan göra 40 Mkr efter skatt under nästa räkenskapsår. Med samma aktiekurs blir värderingen då PE 35 och inte lika kul.

Hypen
Hypen över "What's next" tror jag har pressat upp kursen en hel del mer än vad som är berättigat. Det var ungefär likadant vid delårsrapporten i november 2013 då man presenterade resultatet av försäljningen efter släppet av Pay Day 2. Resultatet var jättebra och kursen dök likt förbannat. Jag tror att det det är samma risk här.

På sikt
Jag tror att Starbreeze är ett bra bolag som jag absolut kommer att vilja äga aktier i, men jag väljer troligtvis att kliva av om aktien går över 10 kr för att eventuellt köpa tillbaka senare om aktien går ned. I annat fall får jag väl vara ledsen för att jag inte behöll mina aktier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar