tisdag 30 december 2014

Decemberöverenskommelsen och Dedicare

Eller - påverkas bolaget alls?

Aktiekursen för Dedicare har justerat nedåt en smula efter jul eller för att använda samma rubriksättning som på di.se: "TOKRAS FÖR DEDICARE". Toppen låg den 8:e december med en kurs på 29,00 kr/aktie och idag stängde den på 24,90 kr/aktie vilket motsvarar en nedgång på 14% från toppen.Vad kan det här bero på då?
  • Dedicares norska verksamhet påverkas såklart av oljeprisfallet och valutakursförändringen. Idag är kursen NOK/SEK 1,04 och för bara någon månad sedan var det närmare 1,10. Påverkan består dels i att vinster från Norge som flyttas till Sverige blir 10% mindre. Vidare är det många svenska sjuksköterskor och läkare som arbetar i Norge och de har på samma sätt fått en lönesänkning av valutakursen vilket såklart minskar intresset att arbeta i Norge. Di har skrivit lite om det här. 
  • En kanske troligare förklaring på kursnedgången är troligen den s k Decemberöverenskommelsen. Hur man ska tolka den är det många som träter om och om det ens är demokratiskt att agera på det här sättet är jag riktigt tveksam till. Det är en politisk fråga som inte hör hemma här, men däremot förefaller det som att S och MP kommer att kunna driva igenom precis vilken budget man vill från och med vårbudgeten 2015. För att klara det måste man ha stöd av VPK och de har varit allt annat än otydliga om vad de tycker om privata företag inom vårdsektorn. Jag gissar att många investerare har tolkat decembersveket, förlåt, decemberöverenskommelsen som att regeringen nu kommer att göra ytterligare en vänstergir och då tillsammans med VPK och därmed bestämt sig för att göra sig av med Dedicare.
Jag tror inte att decemberöverenskommelsen kommer att påverka Dedicare alls. Jag har tidigare läst ett uttalande från Dedicares VD Stig Engcrantz om att just de åsikter som VPK framförde inte skulle påverka Dedicare då de arbetar inom en annan nisch (se nedan). Man driver inte vårdverksamhet utan endast bemanning och det är en del som inte omfattas av VPKs förslag. Jag tror snarare att det kan komma ett köpläge framöver om kursen fortsätter nedåt.

"2014-10-06 14:50
(SIX) Bemanningsbolaget Dedicare kan inte se att dagens uppgörelse mellan regeringen och vänsterpartiet om att begränsa vinsterna i välfärden kommer att påverka bolaget. Det säger vd Stig Engcrantz till SIX News. Bolaget "har varit förberedda" och sålde den svenska verksamhet som direkt skulle kunna påverkas av dagens besked, Dedicare Assistans, till Svensk Personlig Assistans i juli. Kvar i den svenska verksamheten är en bemanningsverksamhet där man främst hyr ut läkare och sjuksköterskor, som inte kommer att påverkas enligt Engcrantz bedömning.
"Jag ser inte kopplingen när jag läser dagens besked. För det innebär ju att andra konsultbolag som McKinsey, IT-konsulter och andra också skulle påverkas. Där får man väl avvakta en utredning, men av vad jag kan utläsa av vad som är skrivet i dag, så kan jag inte se att vi skulle påverkas", säger Engcrantz.
En utredning ska tillsättas i januari 2015 och lägga fram förslag i mars 2016, enligt dagens besked."
 
Idag äger för övrigt 639 personer på Avanza aktier i Dedicare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar