torsdag 5 mars 2015

Rederi AB Transatlantic

Eller - nu händer det grejer, frågan är om det är bra grejer.....

Kallelsen till Rederi AB Transatlantics bolagsstämma publicerades idag och man kan läsa den här. Mitt bland all formalia fanns två intressanta punkter:


"Punkt 7b – Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2014."
Trist, men allt annat än förvånande. Med tanke på att man tog in pengar senast i nyemission förra året så hade jag tyckt att det var konstigt om man delade ut något. Man får betänka att 2014 var det första året på riktigt länge som man gjorde vinst och 2015 ser också klart utmanande ut.
"Punkt 14 – Beslut om ändring av bolagets bolagsordning (firmaändring)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att § 1 i bolagsordningen skall ges följande nya lydelse innebärande att bolagets firma ändras från Rederi AB Transatlantic till Viking Supply Ships AB. ”Bolagets firma är Viking Supply Ships AB. Bolaget är publikt (publ).” Firmaändringen föreslås med anledning av att Offshore & Supply har blivit den alltmer dominerande verksamheten inom koncernen."
WOW! Jag vet att man har planerat för en uppdelning av koncernen i två delar i form av VSS och Transatlantic (fd Industrial Shipping) men att man skulle byta namn på hela koncernen förvånade mig en smula. Tänker man efter så är det kanske inte så konstigt. Det har även hänt mer i företaget.
"Organisationsförändringar inom PSV-segmentet i Viking Supply Ships
2015-02-13 12:00
För att fortsatt vara konkurrenskraftigt och att spara kostnader har ledningen i Viking Supply Ships A/S (VSS) har beslutat att stänga sitt kontor i Aberdeen i Skottland med effekt från den 1 juli 2015.
Aberdeenkontoret har opererat VSS:s PSV-flotta och organisationsförändringen är en direkt följd av de rådande svaga marknadsförhållandena för dessa fartyg. Syftet är att möjliggöra en välanpassad och effektiv organisation inom VSS för framtiden. Samtliga administrativa funktioner kommer att flyttas till VSS huvudkontor i Köpenhamn.  
Som en effekt av beslutet kommer VSS att påbörja förhandlingar med den personal som påverkas. Förändringen kommer att reducera overheadkostnaderna för segmentet och bidra till att finansiella styrkan i VSS-gruppen bibehålls på en stark nivå.
VSS:s starka fokus på kvalitet och säkerhet består och VSS kommer att tillse att förändringen inte påverkar dessa värdegrunder.
VSS behåller nuvarande sammansättning av besättning på fartygen."
"Skifte av finansdirektör

2015-02-27 08:30


Rederi AB Transatlantics finansdirektör Tomas Bergendahl har sagt upp sin anställning. Tomas Bergendahl  kommer att ha kvar sin befattning fram till den 31 maj 2015.
Rekryteringsprocessen för att hitta en efterträdare har inletts."
...och som om det inte vore nog kan man läsa om att PSV-fartygen är till salu här.
Utöver det har jag även läst att man säljer sin verksamhet i Antwerpen (Transatlantic), men kan tyvärr inte hitta länken till det.
Vad kan man dra för slutsatser av allt det här?
  1. Den nya ledningen i Transatlantic har börjat slakta heliga kor och verkligen skurit i verksamheten för att få lönsamhet. 
  2. Uppdelningen av koncernen verkar närma sig. Frågan är om Transatlantic kan överleva som ett självständigt bolag? Risken är att den delen dör sotdöden ganska snabbt. Misstänker att det finns en rejäl risk att man säljer av allt inom det och bara behåller Viking Supply Ships.
  3. Den eventuella försäljningen av PSV-fartygen kan nog vara bra då de inte har gett så stora intäkter senaste tiden. Tyvärr känns inte marknaden för fartyg av den här sorten jättebra. Enligt Sjöfart är de till salu för $90M och det kan i alla fall bli en affär som inte går back.
  4. Att Tomas Bergendahl som relativt ny finansdirektör slutar är en dålig signal då han i min värld är en del av det nya fräscha managementet som hade möjlighet att rensa upp i koncernen. Dessutom har han köpt på sig en hel del aktier i bolaget. Att han säger upp sig är inte bra. Å andra sidan kan det vara som Guldkungen säger att det här blir en naturlig del av att koncernen blir helt fokuserad på Viking Supply Ships och offshoremarknaden och att han då inte har en plats i den organisationen.
En sak är klar. 2015 kommer att bli ett händelserikt år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar