söndag 19 april 2015

Dedicare säljer sin norska assistansverksamhet

Eller - bra eller dåligt?
I fredags kom ett pressmeddelande om att Dedicare har sålt sin norska assistansverksamhet (Dedicare Assistanse AS), även kallad omsorg Norge. 8% av Dedicares omsättning försvinner i affären som ger en reavinst på 24 Mkr. Som jämförelse kan man titta på helårsresultatet för hela Dedicare för förra året (2014) som var 25,7 Mkr (efter skatt). Reavinsten var alltså inte så dålig. Speciellt in med tanke på att man bara haft verksamheten sedan 2011. Man fick rejält bättre betalt för den norska delen av sin omsorgsverksamhet än för den svenska som man sålde förra året i juni. När man sålde den svenska delen gav det bara en reavinst på 1,5 Mkr.

Totalt sett ser resultatet för 2015 för Dedicare ut att kunna bli ganska bra. 

Vem var det som köpte? Jo, en i alla fall för mig ganska anonym koncern som heter Humana med verksamhet i Sverige och Norge som är helt nischad på personlig assistans. Man har ganska liten verksamhet i Norge och verkar vilja expandera där så affären känns ganska naturlig.Bolaget ägs av ett riskkapitalbolag till 2/3 och resten av ledande befattningshavare i bolaget. Man gör ett rätt stort nummer av att man aldrig betalat ut vinst. 

Är det här bra eller dåligt då?
För 2014 omsatte omsorg Norge 41,8 Mkr och gjorde en vinst på 2,8 Mkr. Verksamheten har alltså en marginal på ca 6,7%. Som jämförelse omsatte vårdbemanning Norge 208 Mkr och hade ett resultat på 10,1 Mkr vilket ger en marginal på ca 4,9%. Vårdbemanning i Sverige har liknande siffror. Se grafer nedan. Totalt sett är alltså omsorg Norge en relativt liten del av Dedicare men en del som har haft riktigt bra marginaler. Skillnaden mot omsorg Sverige är slående. Däremot förefaller marginalen vara på väg ned så det kanske var rätt tillfälle att sälja av det nu?
Marknaden verkar tycka att det var toppen i alla fall. Kursen steg med 5% på en marknad där index gick ned 2%. För min egen del har jag inte en susning. Hur stor köpeskillingen egentligen var vet jag inte och därmed är det svårt att bilda sig en riktig uppfattning. En sak är i alla fall klar och det är att Dedicare fokuserar till 100% på vårdbemanning nu. Nu önskar jag bara att man fortsätter att expandera in i fler länder samtidigt som man plockar marknadsandelar i Sverige och Norge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar