söndag 19 juli 2015

Dedicare Q2-rapport 2015

Eller - det går bra nu
I veckan redovisade Dedicare sin delårsrapport för Q2. Kvartal 2 är traditionellt ett bra kvartal för Dedicare och så även denna gång. 

"Perioden april-juni Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB och Dedicare Assistanse AS. Dedicare Assistans AB avyttrades den 10 juli 2014 och Dedicare Assistanse AS avyttrades den 30 april 2015

  • Intäkterna uppgick till 141,4 MSEK (116,5), ökning med 21,4 % 
  • Rörelseresultatet uppgick till 10,0 MSEK (6,9), rörelsemarginal 7,1 % (5,9) 
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 9,8 MSEK (6,2) 
  • Periodens resultat uppgick till 7,8 MSEK (4,6) 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14,6 MSEK (-2,4) 
  • Resultat per aktie 0,87 SEK (0,52) 
  • Periodens resultat från avvecklad verksamhet uppgår till 27,3 MSEK (1,9) vilket inkluderar realisationsvinst från försäljning av Dedicares norska omsorgsverksamhet med 27,0 MSEK"
Totalt har man hitills i år gjort 1,71 kr/aktie för kvarvarande verksamheter vilket är bemanning i Norge och Sverige. Den bemanning man nu erbjuder är sjuksköterskor, läkare och socionomer. All omsorgsverksamhet är nu avvecklad både i Sverige och Norge. Resultatet är alltså för kvarvarande verksamheter och utöver detta ska det läggas till 28,2 Mkr från den sålda delen i Norge vilket motsvarar ytterligare 3,16 kr/aktie (räknat på 8 917 706 A och B aktier) motsvarande ett totalresultat på 4,87 kr/aktie. Det kan man jämföra med förra årets resultat för helåret på 3,18 kr/aktie (2,88 kr/aktie för kvarvarande verksamhet och där man alltså nu har sålt omsorg Norge som finns med i den siffran). Hur man än tittar på det så har det alltså gått riktigt bra. Tittar man på siffrorna så har man äntligen fått upp marginalen och även ökat omsättningen. Det enda negativa som jag kan hitta är kassaflödet, men det tycker jag inte är något att fundera så mycket på i ett enskilt kvartal. Nu kommer det viktiga tredje kvartalet som historiskt sett har varit det viktigaste för Dedicare då man erbjuder väldigt många av sina medarbetare till landstingen under semesterperioden. Q3 har oftast haft högst marginal och högst omsättning. Finns det inga risker eller orosmoment då?
Självklart, nästan hela omsättningsökningen ligger i Sverige. Dedicare Norge har faktiskt minskat omsättningen vilket bolaget uppger beror på att hela marknaden minskat men att man behållit sina marknadsandelar. Nu har man tagit ett nytt ramavtal i Norge så förhoppningsvis kan man öka där framöver:

"I Norge har Helseforetakenes Innkjöpsservice (HINAS) genomfört en ny upphandling av sjukskötersketjänster till i princip hela den norska sjukvården. Dedicare har den 1 juli 2015 tilldelats ett nytt avtal som börjar gälla från och med den 1 oktober 2015. Avtalet löper på 2 år med möjlighet till 1+1 års förlängning."... "Dedicares bedömning är att det nya avtalet skapar goda förutsättningar till ökad lönsamhet. Vi förväntar oss ett fortsatt starkt efterfrågetryck på den norska marknaden om än på en något lägre nivå då den norska konjunkturen försämrats det senaste året." (ur delårsrapporten)

Skattedomen i Norge är givetvis även positiv för Dedicare för möjligheterna att erbjuda svensk personal. Jag tror fortfarande att marknaden för att erbjuda bemanningslösningar till landstingen är här för att stanna och även kommer att växa framöver. Den svenska offentligt drivna sjukvården har problem med kompetensförsörjningen och klarar uppenbarligen inte av att locka till sig personal på egen hand utan hyr istället in vid behov. Det tror jag inte kommer att ändras under överskådlig tid. Risken är såklart att konkurrensen hårdnar och att lönerna till personalen går upp vilket slår på Dedicares marginaler.

Helåret 2015
Jag gissar att man kommer att göra ett bra resultat även andra halvåret på ca 2,00 kr/aktie. Det kan absolut vara för lågt gissat men om man räknar med det så ger det ett helårsresultat på 3,71 kr/aktie (på kvarvarande verksamhet) och ställer man det till dagens aktiekurs (46,50 kr/aktie) motsvarar det ett PE-tal på 12,5. Inte lika billigt som tidigare, men fortfarande inte tokdyrt. Om jag gissat för lågt för andra halvåret och det istället blir 10% bättre så är PE-talet 11,9. 

Utdelning 2016?
Med tanke på hur offensiva bolaget har varit med utdelningar så gissar jag att man kommer att landa någonstans runt 5 kr/aktie och det skulle då motsvara en direktavkastning på 10,7% beräknad på dagens kurs. 

Hur gör jag?
I juni plockade jag upp ytterligare en liten post om 600 aktier 39,50 kr/aktie och om kursen, mot förmodan, skulle ramla ned till de nivåerna är jag en köpare igen. Däremot avstår jag tillsvidare från att köpa mer till dagens nivå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar