söndag 1 maj 2016

Dedicare - årets första kvartal

Eller - har tillväxten avstannat?

I veckan släppte Dedicare sin delårsrapport för första kvartalet år 2016. Dedicare är ett intressant bolag och jag har följt det under en tid. I år hade jag tänkt gå på årsstämman för att känna av stämningen och framförallt för att få höra VD berätta om framtiden. Tyvärr kom det arbetsrelaterade saker emellan så det blev inget med det, tråkigt nog, så jag får nöja mig med att läsa delårsrapporten istället.

Hur gick det då?
I ett ord - sådär.

En marginell omsättningsminskning jämfört med föregående år.
En marginell marginalförsämring jämfört med föregående år.
En marginell resultatförsämring jämfört med föregående år.
Bättre kassaflöde jämfört med föregående år.

Eller för att använda de ord bolaget själv redovisade (som man kan läsa här):

"PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS
Rörelsens intäkter 135,2 MSEK (135,6) 
Rörelseresultat 9,8 MSEK (9,9) 
Rörelsemarginal 7,2 % (7,3) 
Resultat efter finansiella poster 9,6 MSEK (9,7) 
Periodens resultat 7,4 MSEK (7,5) 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4,7 MSEK (-3,0)
Resultat per aktie före och efter utspädning 0,82 SEK (0,84)"

Inget att hänga i julgranen alltså även om det fortfarande är ett bra resultat. Om man tittar närmare på rapporten så ser man att omsättning och resultat i Sverige växer (+5,7%) och att Norge minskar (-14%) Resultatmässigt så håller man kvar resultatet i Norge och har alltså lyckats öka marginalen medan man i Sverige har minskade marginaler.

”Den svenska marknaden för vårdbemanning har varit god under första kvartalet 2016. Intäkterna från den svenska verksamheten ökade med 5,7 % jämfört med samma kvartal förra året. Enligt Arbetsförmedlingen har bristen på vårdpersonal aldrig varit större i Sverige. Bristen på vårdpersonal har bidragit till högre löner vilket pressat marginalerna.".....”Bristen på vårdpersonal i grannländerna Sverige och Danmark i kombination med lågkonjunktur i Norge och en försvagad norsk krona har gjort det svårare att rekrytera sjuksköterskor från Sverige.” säger Stig Engcrantz, VD för Dedicare.

Det här får jag inte riktigt att hänga ihop. Marginalen i Norge har ju faktiskt ökat och inte minskat. Mer intressant är kanske att största delen av tillväxten i Sverige kommer från den nystartade Socionomverksamheten. Man har också startat ett nytt affärsområde inom padagogbemanning inom förskola och skola.

Nu har jag roat mig att jämföra Dedicares konkurrent NGS group som föredömligt särredovisar en hel del i sin delårsrapport, men tyvärr inte Norge och Sverige för vårdbemanning. Nu redovisar man Norge som land för sig och vad jag kan se har man ingen annan verksamhet än vårdbemanning i Norge så jag har stoppat in de siffrorna nedan och antagit att hela omsättningen i Norge är vårdbemanning.

NGS
Omsättning vårdbemanning: 123,9 Mkr (113,6 Mkr) +9,0%
Resultat vårdbemanning: 9,5 Mkr (10,4 Mkr) -8,7%
Rörelsemarginal vårdbemanning: 7,7% (9,2%)
Omsättning vårdbemanning Sverige: 118,4 Mkr (104,2 Mkr) +13,6%
Resultat vårdbemanning Sverige: ?
Rörelsemarginal vårdbemanning ?
Omsättning vårdbemanning Norge: 5,4 Mkr (9,4 Mkr) -42,6%

Dedicare
Omsättning vårdbemanning: 135,2 Mkr (135,6 Mkr) -0,3%
Resultat vårdbemanning: 9,8 Mkr (9,9 Mkr) -1,0%
Rörelsemarginal vårdbemanning: 7,2% (7,2%)
Omsättning vårdbemanning Sverige: 99,4 Mkr (94,1 Mkr) +5,6%
Resultat vårdbemanning Sverige: 8,0 Mkr (8,1 Mkr) -1,2%
Rörelsemarginal vårdbemanning Sverige: 8,0% (8,6%)
Omsättning vårdbemanning Norge: 35,7 Mkr (41,5 Mkr) -14,0%

Vilka slutsatser kan man dra av det här då? 
Både NGS och Dedicare växer alltså i Sverige och krymper i Norge. Jag gissar att NGS gör ett dåligt resultat i Norge med tanke på hur mycket omsättningen har krympt. Troligen håller de uppe lönsamheten i Sverige och det är inte omöjligt att hela resultattappet kan härröra från Norge. Man kan också se att NGS växer snabbare än Dedicare i Sverige och dessutom har bättre marginaler. 

Billigt eller dyrt?
Nu har man avskilt utdelningen om 4,0 Kr/aktie och senast betalt för Dedicares aktie var 43,80 kr. är det dyrt eller billigt? Billigt är det i alla fall inte. Jag tror att man kan göra 3,00-3,50 kr/aktie i vinst under 2016 vilket då skulle motsvara ett p/e-tal på 12,5-14,6. Om man jämför NGS så värderas den på förra årets vinst till p/e 12,7. Då ska man också komma ihåg att NGS växer snabbare än Dedicare, i alla fall detta kvartal. I mitt tycke är Dedicares aktie för dyr för att köpa, men inte katastrofdyr så att man borde sälja. Över 50 kr så är det däremot dags att sälja.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar