fredag 10 april 2015

Uppföljning Sandvik

Eller - det blev ju inte så pjåkigt

Under hösten 2014 köpte jag en del aktier i Sandvik och när jag gjorde en genomgång av bolaget i början av januari så såg det halvbra ut. Idag är kursen klart högre och jag ligger faktiskt runt 10% plus på hela mitt innehav i Sandvik. Det är roligt och trevligt när kursen går upp, men hur har det egentligen gått för bolaget? Mitt intresse är egentligen inte kortsiktiga rörelser i aktiekursen utan mer att försöka köpa bra bolag vid låga kurser så en 10%-ig uppgång är inte jätteviktigt för mig.

Jag fick hem den senaste koncernpresentationen i veckan och bläddrar man igenom den så ser allt givetvis fantastiskt ut. Alla affärsområden har unika produkter och oerhört nöjda kunder. Just det, det här är ju ett reklammaterial. Det man kan få ut av den är i alla fall hur företaget ar gått. Jag hade förhoppning om att man skulle göra ett helårsresultat på minst 4 kr/aktie och det slog man med råge. Resultat 4,79 kr/aktie och en utdelning på 3,50 kr/aktie vilket är samma utdelning som förra året men däremot nästan 20% bättre resultat än 2013. Orderingången och faktureringen minskade med 2% under 2014 jämfört med 2013. Bättre redovisning av resultatet kan man hitta här.För de olika delarna kan man konstatera att det är SMS (Sandvik Machining Solutions) som står för huvuddelen av vinsten. 34% av omsättningen och 54% av vinster i koncernen.


SMT har helt klart vänt och det är väldigt glädjande med tanke att hela affärsområdet stod på säljlistan för ett par år sedan. Inom Mining är det fortsatt tufft, minskande omsättning men något förbättrade marginaler. Construction har sämre resultat för 2014 än 2013, men med tanke på hur litet resultatet är i förhållande till affärsområdets omsättning så är skillnaden mer eller mindre felräkningspengar.Omsättning inom Venture har ökat och det beror (som jag förstår) till mycket stor del på köpet av Varel.

Totalt sett tycker jag att det ser ut som att man har vänt på skutan en smula. Fortsatta arbeten med neddragningar och effektiviseringar har kommunicerats och valutaeffekter går också i Sandviks väg. Frågan är om det fortfarande är köpvärt? Om man gissar på ett resultat på 5 kr/aktie för 2015 så ger det på dagens kurs ett PE-tal på 19. Det är inte billigt och det krävs rejäla resultatlyft för att motivera högre aktiekurser. Jag ser inte riktigt var de resultatlyften ska komma, trots effektiviseringar och valutaeffekter. Det räcker helt enkelt inte hela vägen fram. Direktavkastningen med årets utdelning ligger på 3,7% vilket är ok för mig, men inte mycket mer än så. För min del har jag handlat klart aktier i Sandvik i dagsläget. Om kursen går ned mot 80 kr igen är jag intresserad av att köpa mer, men annars får det vara bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar