torsdag 24 mars 2016

Kvartalsuppföljning

Eller - den som är satt i skuld tjänar pengar?

Som jag tidigare nämnt så har jag ökat min belåning kraftigt i år och därför har jag en ganska tuff amorteringsplan för att få ned risknivån en smula i familjeekonomin. Jag är egentligen inte ett dugg orolig för att kunna betala räntan, varken i dagens räntemiljö eller om den skulle dubblas. Inte ens en tredubbling skulle påverka mig speciellt mycket. Tvärtom ser jag dagens räntenivå som ett utmärkt tillfälle att göra bra affärer. Om nu inte räntan oroar mig varför vill jag då minska belåningen? Svaret är enkelt: med tanke på hur otroligt jobbigt det är att stå med mössan i handen hos banken för att få låna vill jag minska ned mitt beroende av dem så snabbt det bara går. Jag kan min privata ekonomi ganska väl och är inte speciellt glad över att få förklara för bankkvinnan på 22 år att jag faktiskt har både säkerhet och återbetalningsmöjlighet även om fastighets- och aktiemarknaden skulle krascha med 40%. Jag tror att räntan (realt)  kommer att fortsätta vara låg i minst två år till och då ser jag bra möjligheter att utöka mitt handlingsutrymme genom att minska skuldsättningen. När nästa lågkonjunktur kommer vill jag inte hamna i knäet på banken utan ha möjlighet att göra bra affärer istället. Nog om detta. Så här har första kvartalet varit.

KÖPT 200 SEB A à 79,20 kr
KÖPT 150 Sandvik à 68,41 kr
Växlat över mina sista SEB C till SEB A med en kursvinst på ca 4 kr/aktie.
KÖPT 150 SKF B à 121,26 kr
SÅLT 150 SKF B à 141,74 kr
KÖPT 100 Evolution Gaming à 219,39 kr
SÅLT 100 Evolution Gaming à 224,61 kr

Amorterat enligt nedan:


Amorteringen följer plan ganska väl. Vi får se hur det går resten av året.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar