fredag 24 oktober 2014

Dedicare - Delårsrapport Q3

Eller - WOW. Det blev ännu bättre än jag trodde.


Idag redovisade Dedicare sin delårsrapport för Q3 2014. Tidigare i år tyckte jag att jag stack ut hakan ordentligt när jag gissade på ett bra Q3.

"Nu kommer Q3 som traditionellt är det bästa för bolaget. Om de omsätter 130 Mkr med en marginal på 8% skulle det ge 10 Mkr före skatt. I så fall är det inte jättelångt kvar till 20 Mkr på helåret, även om Q4 inte brukar vara ett bra kvartal varken till omsättning eller marginal."

Det visade sig att jag var alldeles för modest i min gissning. Facit (baserat på kvarvarande verksamheter, dvs utan Dedicare Assistans som såldes i juni):


"Intäkterna uppgick till 144,8 MSEK (120,8), ökning med 19,9 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 12,6 MSEK (6,7), rörelsemarginal 8,7 % (5,5) 
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,7 MSEK (7,2)
  • Periodens resultat uppgick till 9,2 MSEK (5,3)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,2 MSEK (5,5)
  • Resultat per aktie 1,03 SEK (0,59)
  • Periodens resultat från avvecklad verksamhet uppgick till 1,5 MSEK (0,1) "
Totalt har man gjort 17,9 Mkr (efter skatt) under Q1-Q3 för kvarvarande delar vilket motsvarar 2,01 kr/aktie. Om man även räknar in ersättningen för Dedicare Assistans AB (både resultat och reavinst vid försäljningen) får man en total på 2,31 kr/aktie. Det är inte dåligt jämfört med förra årets resultat vid samma tid som då var 1,32 kr/aktie. Man kan lugnt säga att det går i rätt riktning.

Vad beror resultatförbättringen på då?
Alla kvarvarande delar har växt och nästan alla dessutom med bättre marginaler. Undantaget är omsorg i Norge som har minskat sitt resultat trots kraftigt ökad omsättning. Noterbart är också att läkarbemanning i Sverige har minskat, men att sjuksköterskebemanning ökat ordentligt istället.

Hur blir helåret då?
Om man ska fortsätta att gissa så tror jag att det kommer att fortsätta gå bra även i Q4. Sista kvartalet har historiskt varit ett sämre kvartal för Dedicare med både lägre omsättning och sämre marginaler. Jag ser ingen anledning att det skulle vara annorlunda i år. Av den anledningen tror jag att man kommer att ha en omsättning på ca 120 Mkr och en marginal på 4,5% vilket ger ett rörelseresultat på ca 5,4 Mkr. Under Q3 hade man 1,3 Mkr i finansiella poster och vad jag kan se har man inga skulder kvar. Den punkten kan kanske bestå av valutakursförändringar. I vilket fall är det inte otroligt att det blir någon kostnad. Lägger man sedan till skatten så kan Q4s resultat landa på 4 Mkr.

Min okvalificerade gissning blir alltså helt ovetenskapligt att Dedicare på helåret 2014 gör ca 22 Mkr vilket motsvarar ca 2,46 kr/aktie (räknat på 8 917 706 A och B aktier). Därpå lägger vi till de 31 örena för Dedicare Assistans och landar på 2,77 kr/aktie.

Blir det någon utdelning för 2014 under nästa år?
Dedicare har som mål att dela ut ca 50% av årets vinst. Förra året delade man ut 1,10 kr vilket motsvarade 74% av resultatet för 2012. Under 2012 delade man ut 1,40 kr vilket motsvarade 175% av resultatet för 2011. Anledningen till detta var att man ansåg sig ha onödigt mycket rörelsekapital i företaget.
För 2014 gissar jag att man kommer att hamna närmare målet för utdelningen och min tro är att man delar ut ca 1,50 kr/aktie vilket då motsvarar 54%. Om nu min helårsgissning är rätt.

.....och värderingen är?
...fortfarande ok. Om min helårsgissning är rätt är PE-talet 10,8 för 2014 på dagens slutkurs 26,60 kr. Detta är räknat på kvarvarande delar och exkl reavinsten från Dedicare Assistans. Fortfarande i mina ögon en attraktiv värdering. Med tanke på att aktien gick upp en smula idag (dryga 15%!) så har jag fingret långt från köpknappen. Om den beter sig som den gjort senaste året så kommer den före årsskiftet att närma sig 22-23 kr. Där kommer jag att fylla på min portfölj.


En brasklapp är en tvist med den norska skattemyndigheten där man förlorat i första instans och nu överklagat. Man har avsatt 1,1 M NOK för detta och anger att man totalt riskerar 4,2 M NOK för detta. Ytterligare 3,1 M NOK kan alltså belasta bolaget framöver om man förlorar. Jag har ingen möjlighet att bedöma sannolikheten för detta men bolaget anger själva att man har goda förhoppningar att vinna. Det trodde Fabege och Kungsleden också och det gick inte alls. Risk för en skattesmäll på 4,6 Mkr under 2015-2016 alltså.  

En kul detalj är att det idag finns 637 personer på Avanza som äger aktien.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar