lördag 6 december 2014

Axon kids - pressmeddelande

Eller - hur går det egentligen?

Det kom ett pressmeddelande från Axon Kids 27 november.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2014/11/27/axonkids-produktionen-i-full-gang.html 

Rubriken andas optimism och framtidstro. Texten var inte lika positiv. Tydligen har man haft leveransproblem (igen) och denna gång är det någon komponent som inte levererats som den ska. Jag tror tyvärr att det innebär att min oro för Q4 nu har besannats. Hoppas att jag har fel. Ska bli intressant att se när/om det vänder för bolaget.

"Axonkids
Produktionen i full gång (Aktietorget)
2014-11-27 09:58
Som tidigare rapporterats från Axonkids så har leveransstörningar påverkat försäljningen negativt då produktionsanläggningen inte kunnat producera produkter i den takt som marknaden efterfrågat. Därför är nu Axonkids mycket glada att informera om att leveranserna från den nya leverantören kommit igång i full takt.Under året har leveranssvårigheter av en nyckelkomponent påverkat produktionen mycket negativt och med detta gett ett försäljningsbortfall. För att överkomma detta har Axonkids arbetat med att sätta upp en alternativ leverantör av dessa nyckelkomponenter. Eftersom Axonkids arbetar med säkerhetsprodukter krävs ingående tester och godkännanden innan produkterna kan ändras med avseende på nya komponenter. Dessa tester har nu fullbordats med gott resultat och utifrån detta har nu också leveranserna kommit igång i full takt.

”Att vi nu har en nya samarbetspartner på plats ger oss en stabilare produktionsgrund och löser ett problem som hängt med oss över året. Detta ger oss också möjligheten inför 2015 att öka produktionen ytterligare vilket är en nyckel för tillväxten” säger Tony Qvist, VD.

Produktionen är nu i full gång för att möta de ökande orderingångarna från främst distributörer i Polen och Tyskland. Leveranser är nu på väg och under december samt januari så går det iväg fler containrar till dessa. Diskussioner förs även med andra distributörer för container leveranser under dessa månader. "

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar