fredag 18 september 2015

RealXState AB

Eller - totalhaveri?Ett av alla fastighetsbolag som satts på börsen i år är det lilla Real X State AB som har sin preferensaktie noterad på First North. Jag roade mig med att titta lite på det i samband med introduktionen och var allt annat än positiv till det. Det var stökigt innan bolaget listades med någon storägare som inte lyckades få fram kapital för att betala sina aktier. Nu har bolaget listats och det vore synd att kalla det en succé. Likviditeten i bolaget är mer eller mindre obefintlig så för dem som tecknade blir det troligen väldigt svårt att komma ur bolaget om man skulle vilja det.Kursutvecklingen får väl inte heller betecknas som succéartad. Surt. Nu har man i alla fall kommit igång och tillträtt ägandet till OP2 och kan därmed börja jobba på riktigt. Tyvärr verkar man inte ha fått ordning på det hela ännu och om jag var tveksam till bolaget förut så är det nu dags att hissa varningsflagg på riktigt. Igår skickade man ut det här pressmeddelandet:


"Bokslutskommuniké skjuts upp på grund av osäkerhet kring bolagets fordran om 10 MSEK på Mindhouse

Styrelsen för RealXState AB meddelar härmed att bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2015-01- 01 - 2015-06-30 liksom besked kring försenad utdelning skjuts fram och kommer att offentliggöras den 30 september 2015 och inte, såsom tidigare kommunicerats, den 21 september 2015.

Anledningen härtill är att moderbolaget Mindhouse AB inte förmått att kontant verkställa det aktieägartillskott om tio miljoner kronor som lämnades till bolaget i början av sommaren. Bolaget har därmed en fordran på Mindhouse om tio miljoner kronor. I samband med bokslutsarbetet har osäkerhet uppkommit kring värderingen av denna fordran. Utfallet av värderingen, liksom förmågan hos Mindhouse AB till kontant betalning, kan i sin tur komma att påverka möjligheten för RealXState AB att verkställa utdelning till preferensaktieägarna. Dessa frågor är under utredning inom ramen för det pågående bokslutsarbetet och besked rörande möjligheten att verkställa utdelning kommer som ovan nämnts att ges i samband med offentliggörande av bokslutskommunikén den 30 september 2015.

17 september 2015

RealXState AB

Styrelsen"

För min del är det här sista spiken i kistan för det här bolaget. Visst kan det bli bra, men som preferensaktieägare får du inte någon del av en eventuell uppsida men tar HELA risken för att det går åt pipsvängen. Nu lutar det åt att det blir det sistnämnda. Det är egentligen min största invändning när det gäller preferensaktier över lag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar