torsdag 5 februari 2015

Dedicare delårsrapport och årsrapport

Eller - bättre än jag trodde

Idag redovisade Dedicare sin delårsrapport för Q4 och därmed även helårsrapporten. Jag var mycket hoppfull inför helåret och hoppades på ett bra sista kvartal

"Om man ska fortsätta att gissa så tror jag att det kommer att fortsätta gå bra även i Q4. Sista kvartalet har historiskt varit ett sämre kvartal för Dedicare med både lägre omsättning och sämre marginaler. Jag ser ingen anledning att det skulle vara annorlunda i år. Av den anledningen tror jag att man kommer att ha en omsättning på ca 120 Mkr och en marginal på 4,5% vilket ger ett rörelseresultat på ca 5,4 Mkr. Under Q3 hade man 1,3 Mkr i finansiella poster och vad jag kan se har man inga skulder kvar. Den punkten kan kanske bestå av valutakursförändringar. I vilket fall är det inte otroligt att det blir någon kostnad. Lägger man sedan till skatten så kan Q4s resultat landa på 4 Mkr.

Min okvalificerade gissning blir alltså helt ovetenskapligt att Dedicare på helåret 2014 gör ca 22 Mkr vilket motsvarar ca 2,46 kr/aktie (räknat på 8 917 706 A och B aktier). Därpå lägger vi till de 31 örena för Dedicare Assistans och landar på 2,77 kr/aktie."  


Hur gick det då? Jo, jag var återigen alldeles för blygsam i mina gissningar. Rapporten kan man hitta här.

"Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. 
  • Intäkterna uppgick till 146,1 MSEK (119,5), ökning med 22,3 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 9,8 MSEK (3,3), rörelsemarginal 6,7 % (2,8%)
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,7 MSEK (3,2)
  • Periodens resultat uppgick till 7,9 MSEK (2,7) 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,9 MSEK (4,1) 
  • Resultat per aktie 0,89 SEK (0,31) "
Bra mycket bättre än jag trodde alltså. Bättre marginal än jag trodde och avsevärt mycket bättre än förra året. Omsättningen var också mycket högre. Däremot var rörelsemarginalen lägre än i Q3. 

Vad beror resultatförbättringarna på?
Det är mer eller mindre samma skäl som för Q3. Alla delar går bättre än 2013, speciellt vårdbemanning Sverige som ökade med 41%.

Helårsresultatet
Helåret gav 25,7 Mkr (efter skatt) för kvarvarande verksamheter. Detta är alltså exkl Dedicare Assistans som såldes förra året. Lägger man till resultat för detta hamnar helårsresultatet på 27,6 Mkr vilket är bra mycket bättre än de 9,2 Mkr som man redovisade för 2013. Utslaget per aktie blir detta 2,88 kr/aktie för kvarvarande verksamhet och om man tar med Dedicare Assistans 3,18 kr/aktie. 

Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 2,40 kr/aktie (1,10 kr/aktie 2013). En riktigt bra utdelningshöjning på 118%. Svårt att klaga på det som aktieägare, däremot noterar jag att man återigen är ganska långt ifrån målet att dela ut 50% av resultatet. 

Framtiden?
Skattetvisten i Norge är ännu inte löst och första instans dömde till Dedicares nackdel. Som jag tolkar rapporten är den totala risken 4,4 MNOK varav man redan avsatt 1,0 MNOK i Q4. Dedicare kommunicerar stor tilltro till att man ska gå segrande ur den här tvisten. Jag är mer skeptisk. 

För övrigt verkar det som att alla delar växer fast med lite olika hastigheter. Den marknad som Dedicare verkar inom växer i både Sverige och Norge och bolaget själv anser sig växa snabbare än marknaden (dvs att man tar marknadsandelar). Man redovisar även att de nya avtal som tecknats har högre lönsamhet än tidigare och onekligen förefaller det var så om man tittar på resultatet. Det som egentligen är mest intressant (tycker jag) är om man lyckas expandera till fler marknader.

Värdering
Om man kan fortsätta växa så skulle jag påstå att aktien fortfarande är köpvärd trots dagens kursutveckling. I skrivande stund står den i 34,40 kr. Förhoppningsvis faller den tillbaka en smula så att jag kan fylla på med fler. Jag trodde och hoppades att den skulle falla tillbaka till runt 22 kr efter förra rapporten, men det hände aldrig och jag fick bita ihop och handla på 26,40 kr och 26,80 kr. Vi får se om jag köper fler eller inte.

Edit 2015-02-07: Idag har aktien 663 ägare hos Avanza.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar