måndag 16 februari 2015

Rederi AB Transatlantic Q4-rapport

Eller - hur gick det här då?

I förra veckan redovisade Rederi AB Transatlantic (RABT) sin Q4-rapport och därmed årsrapport. Med tanke på att min position i RABT är mitt absoluta största spekulationsinnehav så var jag mycket nyfiken på hur det skulle gå. Q4 har historiskt sett inte varit en jättebra månad för Viking Supply Ships (VSS) som är den del av koncernen som faktiskt levererat någon vinst de senaste åren. 

Från delårsrapporten:
"Fjärde kvartalet 2014
 • Nettoomsättningen uppgick till 794 MSEK (661)
 • Resultat före kapitalkostnader, EBITDA, uppgick till 260 MSEK (71)
 • Operativt resultat före skatt uppgick till 122 MSEK (-24)
 • Resultat före skatt uppgick till 113 MSEK (-185)
 • Resultat efter skatt uppgick till 108 MSEK (-203)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,6 SEK (-1,7)

Januari – december 2014
 • Nettoomsättningen uppgick till 3 190 MSEK (2 925)
 • Resultat före kapitalkostnader, EBITDA, uppgick till 695 MSEK (270)
 • Operativt resultat före skatt uppgick till 296 MSEK (-137)
 • Resultat före skatt uppgick till 217 MSEK (-321)
 • Resultat efter skatt uppgick till 200 MSEK (-359)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 1,2 SEK (-3,2)"
Med tanke på hur dåligt det har gått tidigare var det här ett riktigt bra resultat. I alla fall om man tittar snabbt på resultatet. Man jobbar fortfarande på att dela upp koncernen i två separata delar (VSS och Transatlantic) och om man tittar på de olika delarna så får man fram följande.

Transatlantic


Transatlantic fortsätter att gå back. Bättre än förra året, men sämre än Q3.

För övrigt så har ett stort avtal sagts upp för RORO-trafik och av den anledningen har man själva sagt upp två fartyg på time charter. Man har även sålt ytterligare ett fartyg (TransForte) och aviserat att man kommer att lägga ned verksamheten i Antwerpen. Hur man än ser på det så krymper denna del av koncernen. Den stora frågan är om det kommer att finnas något kvar när man har krympt färdigt. Personligen anser jag att det är bra att man tar rejäla tag i verksamheten och gör sig av med olönsamma delar. Krisen i den här delen av RABT har varat länge och det är ingen idé att tro att konjunkturen kommer att hjälpa till. Nytt management vågar förhoppningsvis ta nödvändiga åtgärder. Hitintills ser det ut som att man har börjat i rätt ände. Om det räcker vet jag inte.

Baltic Dry index ger inte heller rolig läsning. Även om det inte egentligen berör Transatlantics Östersjöverksamhet så ger det en fingervisning om transportbehovet till sjöss.


Viking Supply Ships

Viking Supply Ships har fått två rejäla uppsägningar av pågående avtal vilket starkt påverkar intjäningsmöjligheterna för 2015 för AHTS-fartygen. Att de skulle behöva gå på spotmarknaden på Nordsjön Q4 och Q1 är ingen nyhet, men nu finns det risk att de även får göra det under Q2 och Q3 2015. Med tanke på oljepriset förefaller marknaden på Nordsjön för AHTS-fartyg vara mycket tuff nu. Enligt årsrapporten har 4 av 8 AHTS-fartyg kontrakt under 2015.  Positivt är däremot att man fått avbokningsersättning för de uppsagda avtalen. 

För PSV-fartygen ser det dåligt ut. Inga fasta kontrakt och spotmarknaden i Nordsjön förefaller inte vara något att hänga i julgranen. Som lök på laxen har konsultuppdraget för Kara sea sagts upp för 2015 även om det tydligen avlöpte till kundens belåtenhet för 2014.

Hur bra var resultat för Q4 då?
Vid en första anblick är givetvis 108 Mkr efter skatt ett riktigt bra resultat. Tittar man på helårets 200 Mkr så motsvarar det ett resultat på 1,2 kr/aktie vilket ställt mot dagens kurs på 4,38 kr/aktie ger ett PE-tal på 3,65. Klockrent köp? Inte direkt. Risken i aktien är fortfarande skyhög. Dessutom ingår i Q4-resultatet hela avbokningsersättningen för 5 AHTS-fartygs långtidskontrakt. Jag hittar ingen uppgift om storleken i rapporten men obekräftade källor (hej Guldkungen) gör gällande att det kan ha varit så mycket som 165 MNOK. Om det stämmer så är resultatet inget vidare igen. Dessutom åkte man på en valutasmäll i VSS på 62MNOK. Jag antar att det är dollarförstärkningen och försvagningen av den Norska kronan som ligger bakom det.

Sammanfattningsvis så är risken fortfarande hög.
- Få långtidskontrakt för VSS
- kraschen i oljebranschen påverkar produktionen i Nordsjön och troligen ännu mer i Arktis.
- Svag transportmarknad i Östersjön för Transatlantic

Finns det någon anledning att äga den här aktien?
Ja, om man tror att ledningen klarar av följande:
- hitta nya uppdrag i Arktis inom VSS
- krympa ned Transatlantic tillräckligt mycket för att börja göra vinst
eller att oljepriset går upp igen. I annat fall finns det ingen anledning att äga eller köpa den här aktien.

Min insats i bolaget ståtar med en fet förlust på 23%. Är det dags att realisera förlusten och gå vidare eller ska jag härda ut? Tiden får utvisa det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar