onsdag 4 februari 2015

Fabeges rapport

Eller - jag hade fel!


"Fastighetsbolaget Fabeges hyresintäkter uppgick till 522 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2014 (514).
Driftöverskottet uppgick till 365 miljoner kronor (340) och förvaltningsresultatet blev 174 miljoner (152).
Kvartalets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 570 miljoner kronor (147) och för derivat uppgick de orealiserade värdeförändringarna till -96 miljoner (-55).
Efter skatt summerade Fabeges resultat till 910 miljoner kronor (79) och per aktie till 5:51 kronor (0:48).
En utdelning om 3:25 kronor per aktie föreslås för helåret 2014 (3:00)."
Kopierat från placera.se. Hela rapporten finns att läsa här.


Jag trodde inte att de skulle höja utdelningen i år. Man får lyfta på hatten för Swedbank som hade helt rätt i sin bedömning av utdelningen i år.

Totalt sett har Fabege gjort 10,51 kr/aktie för 2014 vilket kan jämföras med 9,26 kr/aktie för 2013. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar