torsdag 26 februari 2015

SEB C-aktien

För en tid sen tittade jag på SEB A- och C-aktien. En sak som jag inte visste var varför man införde C-aktierna. Ni hittade jag informationen på SEBs hemsida. Antingen var jag blind eller också har man lagt upp ny information. I vilket fall kommer rubbet här:

"För att underlätta utländskt aktieägande infördes C-aktien i slutet av 1980-talet. Handelsvolymerna för C-aktier är begränsade och C-aktien utgör bara 1,1 procent av SEB:s aktiekapital. Banken har därför utrett möjligheterna att skapa ett aktieslag, där A- och C-aktien får samma värde. Utredningen har visat att det finns betydande praktiska svårigheter att införa en sådan struktur.
Enligt den svenska aktiebolagslagen kräver ett förslag om att C-aktien skulle likställas med A-aktien att det stöds av två tredjedels majoritet av totalt antal röster och aktier och 90 procent av de vid bolagsstämman företrädda A-aktieägarna. Dessutom måste förslaget godkännas av ägarna till en majoritet av samtliga A-aktier. Anledningen till detta är att ett beslut av etta slag skulle leda till en viss utspädningseffekt för A-aktieägarna. På grund av et stora antalet aktieägare i SEB skulle det vara en utdragen och komplicerad process att uppnå ett sådant godkännande."
Slutsatsen kvarstår. Så länge priset för C-aktien är lägre än A-aktien så köper jag C-aktien. Om nu jag tycker att SEB som företag är köpvärt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar