måndag 16 februari 2015

Axon kids helårsrapport

Eller - den här tar jag inte i ens med asbestshandskar
Då var det dags för Axon Kids helårsrapport. Det kan inte ha undgått någon att jag varit ganska tveksam till det här bolaget. Efter Q2-rapporten konstaterade jag att jag inte hade något förtroende för bolagets ledning och prognosen för helåret föreföll fullständigt omöjlig att infria. Q3-rapporten infriade tyvärr min oro för bolaget. Jag gissade på nyemission och den kom mycket riktigt i mitten av januari.

Så hur har det gått nu då? Hade jag äntligen fel?

Rapporten kan man hitta här.

"HELÅRET I SAMMANDRAG 
Periodens intäkter uppgick till 22 594 KSEK (20 715) 
Periodens resultat uppgick till -2 686 KSEK (-1 068) 
Resultat per aktie: - 0,42 SEK (-0,21) 

FJÄRDE KVARTALET SAMMANDRAG 
Periodens intäkter uppgick till 6 377 KSEK (2738) 
Periodens resultat uppgick till -943 KSEK (-1106) 
Resultat per aktie: -0,15 SEK (-0,21) 
Antal aktier: 6.400.000 stycken (5.190.000 aktier)"


Prognosen man la vid Q3-rapporten stämde hyfsat för omsättningen. Man gav ingen prognos på resultatet och det var väl tur det med tanke på att det gick back igen. Q4 innebar ingen omsättningsökning att tala om jämfört med Q3 (6,377 Mkr jämfört med 6,145 Mkr vilket ger en omsättningsökning på rejäla 3,8%). Totalt sett har alltså bolaget nu redovisat ett resultat om MINUS 2,7 Mkr istället för prognosen på + 4,5 Mkr när man noterade bolaget. Ett ganska hårresande prognosfel på 7,2 Mkr på en omsättning om 22,6 Mkr. Noterbart är även att man lagt in en post om 967 tkr för uppskjuten skatt och att man även avsatt 435 tkr för aktiverat arbete för egen räkning. Tittar man kassaflödesmässigt så har det inte gått så bra som -2,7 Mkr utan avsevärt sämre. 

Positiva hurrarop finns det givetvis gott om: 
  • Nytt säljbolag i Kina som ger en prognos om kraftigt ökad försäljning. 
  • Avtal slutet med ICA där Axonkids inkluderas i deras satsning med att bygga upp interna barnbutiker i sina Ica Maxi butiker.
Jag är skeptisk. Ledningens prognoser har hitintills inte varit något som imponerat på mig. Det nya säljbolaget i Kina är jag MYCKET tveksam till. Det ska alltså arbeta över hela Kina. I ett bolag. Det är samma sak som att säga att man tecknat avtal med ett bolag för att starta upp en ny verksamhet i hela Europa. Det skiljer rätt mycket mellan de olika länderna i Europa och likaså i Kina.

Jag tror att förlusterna kommer att fortsätta under 2015. Jag tror inte heller att nyemissionen nu i vår kommer att räcka till. Ytterligare en nyemission, preferensaktier eller liknande kommer att komma under året, gissningsvis till hösten.

Hur i hela friden kursen kan ligga på 9,10 kr övergår mitt förstånd.

Sälj. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar